อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

นิทานเด็กสอนการเลือกบ้าน เรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

เมื่อในยุคนี้นิทานเด็กมีเรื่องให้เรียนรู้หลากหลายกว่าการสอนเรื่อง ‘คนดี’ การมุ่งบ่มเพาะจิตสำนึกในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและการใส่ใจในรายละเอียดของการเติบโตก็สามารถทำได้


การออกแบบการเรียนรู้ตามยุคสมัย

อะไรคือความหมายที่แท้จริงของสื่อสำหรับเด็ก? หนังสือนิทานเด็กเล่มนี้ก้าวข้ามความเชื่อที่ว่าเด็กจะต้องเริ่มเรียนรู้จากเรื่องที่เข้าใจง่าย เพราะหากว่าเด็กในยุคนี้เกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์การสื่อสารและข้อมูลที่หลากหลาย โจทย์ในการทำหนังสือสำหรับเด็กในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป มาสู่การสร้างความเพลิดเพลินที่แฝงด้วยความรู้ โดยแม้เด็กอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็จะค่อยๆ ซึมซับเข้ามาเป็นบุคลิกของเขาเอง


หนังสือที่เรายกมาเป็นตัวอย่างนี้ชื่อว่า ‘Houses for Sale’ ออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก MOS Architects ( https://www.mos.nyc ) เป็นหนังสือเด็กเล่มหนาถึง 128 หน้าที่อัดแน่นด้วยภาพวาดเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเสาะหาบ้านที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเส้นเรื่องดำเนินไปผ่านการพบเจอกับบ้านที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกจำนวนมากตามประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม ซึ่งสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้ก็นำมาสู่บทส่งท้ายที่ว่า ‘บ้านที่แท้จริงนั้นอาจไม่มีบทสรุป แต่ช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันระหว่างการสืบเสาะหาบ้านนั้นเองที่เป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์’


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.