อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ใช้หนอนช่วยรีไซเคิลเสื้อผ้า

ชอบกินผ้ามากนัก ก็จับมาให้ช่วยรีไซเคิลผ้าเสียเลยธรรมชาติมีกลไกในการจัดการกับวัสดุของตัวเอง ด้วยความเข้าใจนี้นักศึกษาจาก Central Saint Martins จึงพัฒนากระบวนการใช้หนอนในธรรมชาติมาช่วยทำให้การรีไซเคิลเสื้อผ้าทำได้ง่ายขึ้น เป็นการดึงเอาศักยภาพของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ และลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย


การออกแบบการใช้พลังธรรมชาติ

Chiara Tommencioni Pisapia (https://www.instagram.com/chiaratompi/) นักศึกษาจากลอนดอน ทำโปรเจคจบของตัวเองด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หนอนกินผ้า (clothes moth) มาช่วยในการแยกเส้นใยก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพราะในเสื้อผ้าทั่วไปเรามักพบเส้นใยหลายชนิดถูกนำมาถักทอร่วมกัน แม้การผสมเส้นใยหลายๆ ชนิดช่วยทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ แต่การทำเช่นนั้นก็กลายเป็นภาระในการกำจัด เพราะจะทำให้การคัดแยกเพื่อรีไซเคิลทำได้ยากมาก จนเสื้อผ้ามากกว่า 99% ต้องถูกทิ้งโดยไม่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้วัสดุใหม่ได้


หนอนกินผ้าเป็นศัตรูตัวฉกาจของคนรักผ้า เพราะหนอนชนิดนี้จะกัดกินเส้นใยธรรมชาติจนทำให้เสื้อผ้าขาดเป็นรู ด้วยการสังเกตนี้ทำให้ Pisapia ศึกษาการใช้หนอนกินผ้าเพื่อกำจัดเส้นใยธรรมชาติในเสื้อผ้า เมื่อลองนำมาใช้จริงพบว่าช่วยให้สามารถแยกเส้นใยสังเคราะห์ออกสู่กระบวนการรีไซเคิลได้จริงโดยไม่ต้องใช้สารเคมี แต่การใช้หนอนกินผ้าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและนำมาใช้ได้ยากในเชิงอุตสาหกรรม การศึกษานี้จึงนำมาสู่แนวคิดในการต่อยอด โดยในลำดับถัดไปนักวิจัยจะศึกษาการสกัดเอนไซม์จากหนอนกินผ้าเพื่อนำมาใช้ย่อยผ้าโดยตรง หรืออาจใช้วิธีตัดต่อยีนจากหนอนกินผ้าเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อการย่อยเส้นใยผ้า ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดมาจากธรรมชาติและไม่ต้องใช้สารเคมีสังเคราะห์มากเกินไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.