อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ของเล่นเพื่อให้รักกันมากขึ้น: Multimode

ของเล่นสำหรับเด็กแต่ละวัยนั้นหน้าตาเปลี่ยนแปลงไป แต่จะทำอย่างไรให้ของเล่นแต่ละชิ้นได้ทำหน้าที่ของมันอย่างคุ้มค่าและส่งผลดีกับเด็กได้หลากหลายด้าน


Project title: Multimode

Designed by: SolidSproutงานออกแบบชิ้นนี้ของเราเกิดจากโจทย์ที่ต้องการแก้ปัญหาการผลิตของเล่นซึ่งทำให้ของเล่นถูกใช้งานในระยะเวลาที่สั้นเกินไป เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยต้องการของเล่นที่แตกต่างกัน ของเล่นบางชิ้นจึงถูกใช้งานจริงเพียงไม่กี่เดือน และบางชิ้นอาจมีอายุในการใช้งานเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะกลายเป็น 'ขยะ'

จะดีกว่าไหมถ้าของเล่นจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้เพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เราจึงเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของเด็กตั้งแต่เกิดจนโตว่าแต่ละวัยเพราะสมกับพัฒนาการในด้านใด จนได้ผลงานที่ชื่อว่า 'Multimode' ซึ่งใช้เล่นได้ตั้งแต่เกิดจนโต


การออกแบบเพื่อให้รักกันมากขึ้น

หลายคนคงจำของเล่นชิ้นโปรดตอนเด็กของตัวเองได้ นั่นเพราะของเล่นเป็นทั้งสิ่งบันเทิงและเป็นเพื่อนด้วยในเวลาเดียวกัน


เมื่อ 10-20 ปีก่อน ของเล่นมักสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นใบไม้ กิ่งไม้ เมล็ดพืช ก้านกล้วย ใบกล้วย ไม้ไผ่ ดอกไม้ และดิน เมื่อต้องการเล่นก็เพียงหยิบสิ่งของรอบบ้านมาทำเป็นของเล่น และเมื่อเล่นเสร็จก็สามารถทิ้งให้กลับสู่ผืนดินได้โดยไม่ทิ้งภาระให้โลก


ทุกวันนี้เมื่อคนเราใช้ชีวิตออกห่างจากธรรมชาติ ของเล่นก็เปลี่ยนไปโดยผลิตจากวัสดุที่คงทนมากขึ้น มีรูปแบบและสีสันที่หลากหลาย เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยทำให้ของเล่นมีความซับซ้อนและมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลายมากขึ้น แต่ผลที่ตามมาคือขยะของเล่นจำนวนมากเมื่อเด็กได้เติบโตผ่านพ้นช่วงวัยที่จะเล่นของเล่นชิ้นนั้นแล้ว


Multimode เป็นความพยายามที่จะทำให้ของเล่นสามารถถูกนำมาใช้เสริมสร้างพัฒนาการได้หลากหลายตามช่วงอายุของเด็กโดยไม่ต้องหาซื้อใหม่ เพราะเราพบว่าการใช้เวลาอยู่กับของเล่นนานขึ้นช่วยทำให้เด็กเกิดความรู้สึกผูกพันและรักในสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้งขึ้น เป็นพื้นฐานของการแสดงความรักต่อสิ่งต่างๆ อย่างไม่ฉาบฉวย งานออกแบบชิ้นนี้ของเราจึงเป็นความตั้งใจที่จะให้ของเล่นมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ดีโดยการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์


ด้วยรูปลักษณ์ที่คุ้นเคยทำให้เด็กและผู้ใหญ่สามารถเริ่มเล่นได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยก ความเรียบง่ายในงานยังทำให้ของเล่นกลับมาสู่ความเป็นพื้นฐานของวัสดุและง่ายต่อการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ได้หลากหลาย ของเล่นจึงกลายเป็นแกนกลางที่รองรับเรื่องราวที่เด็กและผู้ใหญ่อยากนำไปใช้ โดยไม่ละทิ้งองค์ประกอบที่ส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสได้ครอบคลุม ทั้งการมองเห็น การสัมผัส การฟังเสียง การคิดแยกแยะ และการคิดวางแผน
SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้


Tel: 061 491 8292

Line: @solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.