อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

รื้อฟื้นเสียงของมัมมี่ในอียิปต์

แม้ตายจากไป แต่เสียงยังคงอยู่หน่วยงานพิพิธภัณฑ์และแกเลอรี่ของเมืองลีดส์ (Leeds Museums and Gallery) ร่วมกับนักวิจัยจาก University of London และ University of York รื้อฟื้นเสียงของมัมมี่อายุราว 3,000 ปีขึ้นใหม่อีกครั้ง ด้วยเทคโนโลยีการแสกนโครงสร้างภายในและจำลองอวัยวะด้วยการพิมพ์สามมิติ


การออกแบบการฟังเสียงของอดีต

มัมมี่ที่ได้รับการศึกษาครั้งนี้คือมัมมี่ของ Nesyamun ซึ่งเป็นนักบุญที่มีอายุในช่วงการปกครองของฟาโรห์รามเสสที่ 11 ประมาณปี 1099-1069BC การทำงานของนักวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เริ่มจากการตรวจสอบมัมมี่แล้วสแกนภายในส่วนลำคอและปากของมัมมี่ด้วยเครื่อง CT Scan หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจำลองของกล่องเสียง ปาก และลำคอ ด้วยอวัยวะสังเคราะห์


ในเบื้องต้น เสียงของ Nesyamun ยังสร้างขึ้นได้เพียงคำพื้นฐานอย่างคำว่า “อา” และ “เอ” (ลองฟังที่ https://youtu.be/tcOY8ziJdLk ฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะ!) ทำให้พบว่าเสียงของคนอียิปต์ในอดีตนั้นอาจมีช่วงเสียงที่สูงกว่าคนในปัจจุบันอันเนื่องมาจากกล่องเสียงที่เล็กตามขนาดความสูงของลำตัวที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 150-160 เซนติเมตร โดยในลำดับต่อไปนักวิจัยจะพยายามทดลองสร้างเสียงเป็นคำอื่นๆ และอาจเป็นไปได้ว่าจะสามารถสร้างคำพูดที่ยาวขึ้นจนอยู่ในรูปประโยคได้ เป็นการนำมัมมี่ให้เข้าใกล้กับการฟื้นคืนชีพมากขึ้น แม้ว่าร่างกายจะแห้งเหือดไปแล้วแต่เสียงของเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.