อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เข้าถึงไฟล์ภาพศิลปะของฝรั่งเศส

ศึกษางานศิลปะของฝรั่งเศสได้จากทุกมุมโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายฝรั่งเศสเปิดลิ้งก์สาธารณะให้คนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดและชมงานศิลปะได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดยรวบรวมภาพถ่ายงานศิลปะความละเอียดสูงเอาไว้แล้วนับแสนภาพ และยังใจดีให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งานได้ด้วย


การออกแบบการเรียนรู้ศิลปะอย่างเสรี

ด้วยความใส่ใจในการเรียนรู้งานศิลปะ ซึ่งคนเรียนจำเป็นต้องได้พบเห็นงานที่หลากหลาย และการเรียนรู้จะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนจากสื่อที่มีคุณภาพด้วย หน่วยงานกลางพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสหรือ Paris Musées ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญๆ ของเมืองปารีสทั้ง 14 แห่ง ปัจจุบันมีชิ้นงานทั้งหมด 321,064 ชิ้น ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้กับคนทั้งโลกด้วยการทยอยถ่ายภาพงานศิลปะและเผยแพร่บนเว็บไซต์


ปัจจุบันมีจำนวนชิ้นงานที่ถูกอัพโหลดไว้บนเว็บฐานข้อมูลของ Paris Musées และเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และดาวน์โหลดลงมาใช้งานได้แล้ว 150,213 ภาพ รองรับด้วยระบบการค้นหาชิ้นงานด้วยชื่อภาพ ชื่อศิลปิน วันที่ที่ชิ้นงานถูกสร้างขึ้น หรือโทนสีของภาพ โดยฐานข้อมูลนี้เปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดผลงานไปใช้งานได้อย่างเสรีมากๆ โดยไม่มีเงื่อนไขทางกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาเรียนรู้ หรือเพื่อการใช้งานด้านอื่นๆ


เข้าไปพบกับฐานข้อมูลทั้งหมดได้ที่ http://parismuseescollections.paris.fr/en


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.