อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ช่วยกันลงรหัสให้พื้นที่บนดาวอังคาร

เป็นคนธรรมดาก็มีส่วนช่วยขับยานสำรวจดาวอังคารได้NASA ต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปในการระบุพื้นที่ปลอดภัยบนดาวอังคาร เพื่อส่งต่อข้อมูลให้แก่ยานสำรวจพื้นผิวบนดาวอังคาร โดยข้อมูลที่ได้จะช่วยยืดอายุขัยของยานสำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่ได้นานขึ้น


การออกแบบแรงขับเคลื่อนเครื่องจักรโดยมนุษย์

การเปิดรับความช่วยเหลือจากประชาชนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้กับยานสำรวจบนดาวอังคารของ NASA เนื่องจากถึงแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นความหวังในการช่วยทำงานแทนมนุษย์ แต่ด้วยปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Machine Learning ของยานสำรวจก็ยังมีความฉลาดที่สู้ปัญญาของมนุษย์ไม่ได้อยู่ดี แต่ครั้นจะให้มนุษย์คอยควบคุมยานตลอดเวลาก็เป็นภาระที่หนักเกินไป (และบางครั้งคนควบคุมยานเพียงคนเดียวก็ทำงานผิดพลาดได้!) c]tบางครั้งทำให้ยานเดินทางตกไปสู่จุดที่ทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนตัวต่อได้ เช่นการที่ยานตกไปอยู่ในหลุมทรายร่วน ซึ่งอาจทำให้ยานไม่สามารถเคลื่อนออกมาได้อีกเลย


การเปิดพื้นที่ของ NASA ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ Al4Mars ( https://www.zooniverse.org/projects/hiro-ono/ai4mars/classify ) ซึ่งขอความช่วยเหลือจากประชาชนทั้งโลกในการช่วยกันระบุพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยงบนดาวอังคาร เพื่อช่วยกันเตือนยานสำรวจให้เคลื่อนที่ไปเฉพาะในตำแหน่งที่ไม่เกิดอันตรายต่อยานเท่านั้น โดยทุกคนสามารถเข้าไปช่วยกันระบุพื้นที่ได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ พื้นหินเรียบ (ปลอดภัย) ก้อนหินขนาดใหญ่ (อันตราย) พื้นทรายแน่น (ปลอดภัย) และพื้นทรายร่วน (อันตราย) โดยบนเว็บไซต์สามารถใช้เมาส์ลากเส้นรอบพื้นที่ด้วยสีต่างๆ และข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจะถูกนำมาประมวลผลร่วมกันเพื่อส่งให้แก่ยานสำรวจต่อไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.