อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

คลื่นมหาสมุทรพลาสติก

มาเรียมน้อยจากไปในที่นี้ และคลื่นน้ำขวดพลาสติกที่สะท้อนปัญหาขยะมหาสมุทรระดับโลกนอกจากพะยูนน้อย ‘มาเรียม’ ที่ต้องตายไปพร้อมกับขยะพลาสติกในทางเดินอาหาร กี่ครั้งแล้วที่เราต่างได้เห็นข่าวของการสูญเสียสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่ไร้ทางสู้โดยเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างเห็นแก่ตัวของมนุษย์ การปลูกจิตสำนึกอาจเป็นทางออกที่ยั่งยืนในระยะยาว แต่จะทำอย่างไรคนทั่วไปจึงจะเริ่มหันมาลงมือทำและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองกันจริงๆ เสียที


ความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ร่วมโลกกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายหน่วยงานพยายามช่วยกันกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ นั่นก็เพราะขยะพลาสติกที่ถูกปล่อยให้หลุดรอดลงสู่ทะเลไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศของตนเองเพียงประเทศเดียว แต่ขยะแต่ละชิ้นสามารถเดินทางไปในมหาสมุทรทั่วทั้งโลกและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้อยใหญ่ในทะเลได้อย่างไม่จำกัดชีวิต


การออกแบบวิธีการสร้างความตระหนักรู้

ตัวอย่างที่เรานำมาให้ชมนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศเม็กซิโก เป็นการทำงานของทีมงาน Ulf Mejergren Architects (UMA) (https://www.u-m-a.se/) เพื่อทำให้เห็นว่าขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้มากขนาดไหน


โครงการนี้มีชื่อว่า ‘New Wave’ เป็นการนำขวดพลาสติกมาพัฒนาให้เป็นรูปคลื่นมหาสมุทรขนาดยักษ์โดยติดตั้งเป็นพื้นผิวภายนอกของศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ เพื่อจะทำให้เยาวชนได้หันมาสนใจและมองเห็นว่าขยะพลาสติกและขวดพลาสติกกำลังก่อตัวกันอยู่ในมหาสมุทรมากอย่างน่าเป็นห่วงและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขวดพลาสติกที่นำมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะครั้งนี้ถูกนำมาร้อยในแนวตั้งเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปทรงยาวขึ้นไปในความสูงประมาณตึก 3 ชั้นและทาด้วยสีที่ไล่ระดับความเข้มของน้ำทะเล โดยขวดพลาสติกชั้นล่างถูกหล่อปูนเอาไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรง ในขณะที่ขวดน้ำที่อยู่ด้านบนสามารถเคลื่อนไหวไปตามแรงลมเหมือนเป็นคลื่นทะเลที่ยังมีชีวิต เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่นอกจากจะเป็นความตั้งใจที่จะทำให้เกิดแรงกระเทือนไปถึงการรับรู้ของเด็กๆ ยังมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดฟังก์ชั่นในการส่งเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ได้พบเห็นด้วย การสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาขยะพลาสติกอาจสามารถทำได้อีกหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ความสวยงามของโครงการที่เกิดขึ้น หากแต่เป็นการลงมือทำที่ทุกคนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อช่วยกันรับผิดชอบต่อโลกใบนี้กันคนละไม้คนละมือ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.