อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

รองเท้าบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์

การเกื้อกูลกันของศาสนากับศิลปะ และการใช้ชีวิตของคนในยุคอนาคตสตูดิโอ MSCHF ใช้ศาสนาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างรองเท้ากีฬา Nike รุ่น ‘เยซู’ (Jesus Shoes) โดยบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปในรองเท้า แทรกสัญลักษณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวคริสต์ คำสอน บทบัญญัติ รวมถึงไม้กางเขนซึ่งจารึกรูปของพระเยซูเอาไว้ด้วย


เมื่อพูดถึงโลกอนาคต หลายคนอาจมองว่าศาสนาจะกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็น กำลังเลือนหายและสูญหายไป หรืออย่างดีที่สุดก็อาจดำรงอยู่ได้แต่ก็คงถูกตีความจนผิดเพี้ยนไปจากจุดกำเนิด แต่ในทางกลับกัน ปัจจุบันเรากลับพบว่ามีหลายศาสตร์โบราณที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่ ความเชื่อและความศรัทธาหลายสำนักกลับคืนชีพและมีวิวัฒนาการ กระทั่งอยู่ในรูปที่เข้ากันได้กับวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่


การออกแบบการรับพรในยุคใหม่

รองเท้าเยซู (https://jesus.shoes/) เป็นความตั้งใจหนึ่งที่จะทำให้ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ เริ่มจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานของรองเท้า Nike Air นำมาบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นน้ำจากแม่น้ำจอร์แดนและผ่านพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว โดยน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะรองรับไว้ใต้ฝ่าเท้าของผู้สวมใส่ เปรียบเสมือนการ ‘เดินบนผืนน้ำ’ ตามปาฏิหาริย์หนึ่งของพระเยซูซึ่งได้จารึกไว้ในมัทธิว 14:25 ว่า “เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้า พระองค์(เยซู)ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวก” พร้อมกับการสลักอักษรย่อ MT.14:25 ไว้ที่ด้านข้างรองเท้า


นอกจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ แผ่นบุด้านในยังผลิตจากขนแกะ 100% และถูกรมด้วยเครื่องหอมคือกำยาน ซึ่งถึอเป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของเยซูและของขวัญวิเศษในวันประสูติของพระเยซู แผ่นรองเท้าด้านในถูกทำให้เป็นสีแดงสดเพื่อให้สอดคล้องกับสีเดียวกันกับรองเท้าของพระสันตะปาปา รองเท้ารุ่นนี้จึงนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบรรจุสัญลักษณ์ทางความเชื่อและความศรัทธา อีกทั้งรวมเอาฟังก์ชั่นทางจิตวิญญาณเอาไว้ภายใต้บริบทการใช้สอยและภาพลักษณ์ใหม่ของแฟชั่น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.