อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ส่ง 'รสชาติ' ให้ชิมตามสาย

ไม่ใช่แค่ภาพ แต่รสชาติก็ถ่ายทอดมาให้ได้ชิมHomei Miyashita นักวิจัยจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาวิธีการสำหรับส่งรสชาติอาหารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลียนแบบการถ่ายทอดภาพด้วยวิธีดิจิทัล เพื่อให้สามาถจำลองอาหารได้สมจริงและเข้าถึงได้ด้วยประสาทสัมผัสหลายช่องทางมากกว่าแค่มองด้วยตา


การออกแบบการเชื่อมต่อดิจิทัลกับชีวภาพ

อุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความจริงเสมือนด้านการรับรส (Augmented Gustation) ซึ่งก่อนหน้านี้การนำรสชาติไปสู่ผู้ชิมที่ปลายทางจะทำโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นการรับรสที่ลิ้น แต่วิธีนั้นไม่อาจแยกแยะรสที่แตกต่างกันได้ดีนัก วิธีการที่ Miyashita พัฒนาขึ้นครั้งนี้จึงใช้วิธีการที่แตกต่าง โดยส่งสัญญาณด้วยไอออน (ion) ของสารที่ทำให้รับรู้รสชาติพื้นฐานแต่ละชนิด


ในปากของคนเรามีต่อมรับรส 5 ชนิด ได้แก่ หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม และอูมามิ การส่งรสชาติครั้งนี้จึงตั้งอยู่บนรสชาติเหล่านี้ โดยใช้ NaCl ให้ความเค็ม glycine ให้ความหวาน MgCl2 ให้ความขม citric acid ให้ความเปรี้ยว และ glutamic sodium ให้รสอูมามิ โดยรสชาติที่แตกต่างกันที่ปลายทางจะเกิดจากการกระตุ้นด้วยไอออนต่างๆ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ในเบื้องต้นนี้หน้าตาของอุปกรณ์ที่ได้มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายซูชิที่หุ้มด้วยสาหร่าย นักวิจัยจึงตั้งชื่ออุปกรณ์ว่า ‘Norimaki synthesizer’ ตามชื่อซูชิโรลห่อสาหร่าย ( https://research.miyashita.com/papers/I42 ) โดยขั้นต่อไปนักวิจัยจะพัฒนาให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง เพื่อทำให้รสชาติถูกสัมผัสได้ด้วยพื้นที่ของลิ้นที่แคบลงและมีความสมจริงมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.