อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ของเล่นรับรู้ความรู้สึก

การแสดงความรู้สึกออกมาบางทีก็เป็นเรื่องยากมากจริงๆนักออกแบบชาวอิสราเอล Yaara Nusboim สร้างของเล่นไม้ที่จะช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารที่ทำให้พ่อแม่และผู้ดูแลได้เข้าใจความคิดและความรู้สึกต่างๆ ของเด็กซึ่งจะนำไปสู่การดูแลที่ถูกต้องต่อไป


การออกแบบอุปกรณ์สื่อสารความรู้สึก

ในเด็กและเยาวชน การสื่อสารความรู้สึกออกมาด้วยคำพูดอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะหากเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่เข้มข้นมากหรือเจ็บปวดมากจนไม่สามารถแสดงออกด้วยการสื่อสารใดๆ แต่ ‘ของเล่น’ เป็นอุปกรณ์ที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่คุ้นเคยและมีพลังเชิงบวกที่ดึงดูดการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว Nusboim ( https://www.yaaranusboim.com ) จึงพัฒนาของเล่นให้สามารถช่วยสื่อสารความรู้สึกของเด็ก เพื่อให้คนรอบข้างได้เข้าใจและให้การดูแลอย่างตรงตามความต้องการของเด็ก


ของเล่นนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น โดยแต่ละชิ้นถูกออกแบบให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกับความรู้สึกในหลากหลายด้าน โดยคำนึงถึงผิวสัมผัส รูปทรง และน้ำหนักของของเล่นเอง อย่างชิ้นที่เป็นรูปทรงกลมสองวงที่เชื่อมติดกันด้วยซิลิโคนสีชมพู รูปทรงนี้ให้ความรู้สึกกลมกลืนเชื่อมโยงถึงกัน และภายในยังถ่วงน้ำหนักเอาไว้เพื่อให้เวลาที่หยิบขึ้นมาจะรู้สึกได้ถึงความ ‘หนักแน่น’ ซึ่งมักทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเมื่อกุมเอาไว้ในมือ สะท้อนความรู้สึรักหรือการได้รับการยอมรับ นอกจากชิ้นนี้ ของเล่นชิ้นอื่นๆ ในชุดจะแทนความรู้สึกรูปแบบอื่นด้วยกลไกที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเด็กหยิบของเล่นขึ้นมาเทนตัวเอง ผู้ดูแลก็จะสามารถเข้าใจเด็กได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นคำพูดเลย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.