อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

NYC ร่างกฎใช้กระจกปลอดภัยต่อนก

นิวยอร์กเตรียมใช้กฎหมายบังคับอาคารสูงให้ใช้กระจกที่เป็นมิตรต่อนกร่างกฎหมายของเมืองนิวยอร์กฉบับใหม่เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารสูงที่ห่อหุ้มด้วยกระจกจะบังคับให้เจ้าของอาคารเลือกใช้กระจกชนิดที่เป็นมิตรต่อนก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนกเมื่อบินผ่านและเข้าใจผิดว่าอาคารนั้นโปร่งใส


การออกแบบความห่วงใยต่อสัตว์ร่วมโลก

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดกับนกในเมืองและนกที่อพยพ ซึ่งมักบินชนอาคารที่หุ้มด้วยกระจก เนื่องจากเข้าใจผิดว่าอาคารนั้นโปร่งใสและไม่มีสิ่งปิดกั้น จนทำให้มีนกที่ตายจากการบินชนอาคารกระจกในสหรัฐอเมริกาถึงปีละประมาณ 600 ล้านตัว และในนิวยอร์กเพียงเมืองเดียวก็มีอุบัติการณ์การตายของนกด้วยสาเหตุนี้ถึงปีละประมาณ 9 หมื่นตัว


ด้วยความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้สภาเมืองนิวยอร์ก (The New York City Council) นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมจนได้ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้กระจกในการห่อหุ้มอาคารสูง ( https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=3903501&GUID=21B44B73-D7E1-4C55-83BD-1CA254531416&Options=&Search= ดูใน Attachments ) โดยร่างกฎหมายใหม่นี้ได้ระบุว่าพื้นที่ผิวที่เป็นกระจกทั้งหมด (all exterior glazing) มากกว่า 90% ในส่วนที่มีความสูงมากกว่า 75 ฟุตของอาคารใหม่จะต้องเป็น ‘กระจกที่เป็นมิตรต่อนก’ (bird friendly glass) ซึ่งหมายถึงเป็นกระจกที่มีระดับความอันตรายต่อนกน้อยกว่าระดับ 15 (maximum threat factor of 15) อ้างอิงจาก Bird Collision Threat Rating Calculation Spreadsheet ของ American Bird Conservatory หรือหมายถึงการใช้กระจกชนิด ‘fritted glass’ เป็นกระจกพิมพ์ลายหรือเป็นกระจกชนิดขุ่นซึ่งจะช่วยให้นกสามารถมองเห็นและหลีกเลี่ยงได้ง่าย เป็นต้นแบบของเมืองที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลประชากรนกอย่างจริงจัง หลังเมืองอื่นๆ อย่างซานฟรานซิสโกและโตรอนโตได้เคยประกาศเสนอและพยายามกระตุ้นให้ผู้ก่อสร้างอาคารใส่ใจกับปัญหานี้มาก่อนแล้ว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.