อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เครื่อง MRI สแกนสมองแบบสบายใจ

ลดความกลัวในขณะใช้บริการทางการแพทย์ และยังอาจราคาถูกกว่าที่เป็นอยู่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ในนิวซีแลนด์ พัฒนาเครื่องสแกนสมองแบบ MRI (Magnetic Resonance Imaging) ให้ดูเป็นมิตรกับผู้ป่วยมากขึ้น และยังอาจมีราคาที่ถูกลง เพื่อให้การตรวจสุขภาพสมองสามารถเข้าถึงได้ในสถานบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงมากขึ้น


การออกแบบความสบายใจในการใช้บริการ

ปกติแล้วเครื่องสแกนสมองแบบ MRI จะดูคล้ายปลอกแคปซูลขนาดใหญ่ที่วางไว้ในแนวนอน เวลาที่ใช้งานผู้ป่วยจะต้องนอนราบแล้วจะถูกเลื่อนให้ส่วนศีรษะเข้าไปอยู่ภายในเครื่อง ระหว่างนั้นก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเลย ด้วยลักษณะของเครื่องในปัจจุบันทำให้ผู้ป่วยบางคนรู้สึกวิตกกังวลกับการใช้งาน และเครื่องสแกนแบบนี้ก็มีราคาที่สูงมาก


การออกแบบของนักวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับทีมงานของ Harvard University, Yale University, University of Minnesota และ São Paolo University ( https://www.wgtn.ac.nz/news/2020/07/mri-technology-wins-award ) โดยเปลี่ยนรูปแบบของเครื่อง MRI ให้ทำงานในแนวตั้ง และเพิ่มช่องเปิดระดับสายตาให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดความกังวลและเพิ่มความสามารถที่ผู้ป่วยจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ภายนอก เครื่องสแกนนี้ยังมีระบบประคองศีรษะและบังคับปรับตำแหน่งของศีรษะด้วยหมอนลมรอบทิศทาง ซึ่งจะช่วยใก้การสแกนสมองมีความแม่นยำมากกว่าเดิม และยังมีรีโมทคอนโทรล 2 อัน โดยอันหนึ่งไว้สำหรับแพทย์ และอีกอันหนึ่งไว้สำหรับผู้ป่วย เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องได้เองและปล่อยตัวเองออกจากเครื่องได้เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.