อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แว่นตาราคา 30 บาท

โพสต์นี้เราไม่ได้มาขายแว่นตา แต่มาแนะนำให้รู้จักงานออกแบบที่ทำให้แว่นตาสวยและราคาถูกจนไม่ต้องง้อห้างแว่นแพงๆสตูดิโอออกแบบสัญชาติเยอรมัน Haus Otto คงเกิดความสงสัยคล้ายๆ เราว่าทำไมแว่นตาแต่ละอันถึงได้ราคาแพงเหลือเกิน ปัญหาเรื่องราคานี้ส่งผลเสียและกระเทือนต่อคนจำนวนมากที่มีรายได้น้อย เพราะเรื่องสายตาไม่ได้จำกัดเฉพาะคนรวย แต่เป็นเรื่องของทุกคน


แว่นตาที่เห็นในภาพนี้เป็นหนึ่งในผลงานสร้างสรรค์ที่ชื่อว่า OneDollarGlasses หรือ 'แว่นตาราคา 1 ดอลลาร์' ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งใจทำให้แว่นตามีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ 30 บาท)


การออกแบบเพื่อเข้าถึงทุกคน

ปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาสายตาทั่วโลกมากกว่า 150 ล้านคนที่ไม่สามารถซื้อแว่นสายตามาใช้ได้ เมื่อการเป็นเจ้าของแว่นตาถูกผูกขาดอยู่กับบริษัทที่มีเทคโนโลยีในการผลิต ทีมงาน Haus Otto จึงตัดตอนระบบผูกขาดนี้ด้วยการทำให้ทุกคนสามารถสร้างแว่นตาด้วยวัสดุใกล้ตัวเสียเลย


แว่นตาราคาถูกนี้เป็นตัวอย่างของการใช้วัสดุจากเส้นลวด สายไฟ สปริง และเลนส์พอลีคาร์บอเนต ซึ่งมีราคารวมต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ได้จริงๆ ตามที่ตั้งใจ และที่สำคัญคือทำให้ทุกคนสามารถสื่อสารความเป็นตัวเองผ่านรูปทรงของแว่นตาที่สามารถบิด ดัด งอ และม้วนได้ตามแต่ใจปรารถนา


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.