อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ข้อความแฝงในสีใหม่ประจำปี 2020

เทรนด์สีใหม่ประจำปี 2020 กำลังบอกอะไรเรา


สถาบันสีแพนโทน (PANTONE Color Institute) คาดการณ์เทรนด์สีใหม่ประจำปี 2020 จากการวิเคราะห์กระแสความเปลี่ยนแปลงของการออกแบบทั้งโลก ซึ่งกำลังจะมีผลกระทบต่อการเลือกใช้สีของหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น สื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน การตกแต่งภายในอาคาร สื่อโซเชียลมีเดีย ภาพยนตร์ แม้กระทั่งการกีฬา


การออกแบบสื่อสารสถานการณ์โลก

สีใหม่ที่ถูกเลือกขึ้นมาใช้สำหรับปี 2020 คือ ‘Classic Blue’ เป็นภาพแทนของความสงบเย็น ความเชื่อมั่น ความมั่นคง และการเชื่อมโยงเครือข่ายที่แข็งแกร่ง สีน้ำเงินโทนเข้มเจือเทานี้เป็นสีของท้องฟ้าในช่วงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของความสงบที่ดูเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยมวลของความคิดที่พร้อมจะผุดบังเกิดในช่วงเวลาใหม่สีน้ำเงินเข้มสงบนิ่งนี้เป็นสีแห่งการผ่อนคลายที่หนักแน่น อัดแน่นด้วยสันติภาพและความกลมกลืนของจิตวิญญาณมนุษย์ พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพิงสำหรับใครก็ตามที่เดินผ่านมา สีน้ำเงินเข้มชนิดนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าความสงบนิ่งนั้นไม่ได้มีลักษณะของความนิ่งเฉยที่เปล่าดาย แต่กลับชวนให้เกิดการฉุกคิดและสะท้อนให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อยอดมากขึ้นไปกว่าเดิมหากเทียบกับสีอื่นๆ ที่ถูกเลือกไปในปีก่อนหน้านี้ อย่างปี 2019 ซึ่งเป็นสีแดงอมส้มอ่อน Living Coral การเลือกสีใหม่ของปี 2020 จึงเป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ลดทอนความหวือหวาและพลังงานที่ล้นเหลือ นำไปสู่การสงบนิ่งแต่คุกรุ่นด้วยมวลพลังงานของการทำงานอย่างจริงจังและร่วมมือกัน ซึ่งแม้จะไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นบนพื้นผิวที่สังเกตได้ แต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นที่อยู่เบื้องล่าง เป็นการทำงานที่จะขับเคลื่อนปี 2020 ไปอย่างมั่นคงแข็งแรงขึ้น มากกว่าการเล่นสนุกแบบเด็กๆ แต่กลับมีชั้นเชิงที่ลึกล้ำอย่างที่ดวงตาไม่อาจมองเห็นได้


รหัสสี Classic Blue PANTONE 19-4052 TCX RGB 15 76 129 HEX 0F4C81 SolidSprout ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.