อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Pantone เลือกแล้ว. สีของปี 2021

สีและความหมายใหม่ของปี 2021Pantone เลือกสีชุดใหม่แล้ว สำหรับการกำหนดบทบาทของศิลปะและงานออกแบบที่จะนิยามความหมายและผลักดันการสร้างอารมณ์ความรู้สึกใหม่ให้แก่ปี 2021 ด้วย 2 สี คือ ‘Ultimate Gray’ และ ‘Illuminating’


การออกแบบทิศทางของปีใหม่

Pantone ( https://www.pantone.com/ ) ผู้นำด้านสีและการสร้างสรรค์เครื่องมือที่แม่นยำสำหรับการใช้งานสีในงานออกแบบ ในปีใหม่ 2021 นี้ ก็ได้เดินหน้าต่อด้วยการกำหนดทิศทางของสีแห่งปี ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งด้านอุตสาหกรรม งานบันเทิง สื่อภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ศิลปะ แฟชั่น และการออกแบบสาขาต่างๆ ผลที่ออกมามี 2 สี ได้แก่...


🟡 สี Illuminating

สีเหลืองใสและสดชื่น สื่อถึงพลังงานใหม่ ความใสสว่าง ความหวังที่สามารถเอาชนะและผ่านพ้นความไม่แน่นอน จิตวิญญาณแห่งความอ่อนเยาว์ และการฟื้นคืนสู่ความสุข สีเหลืองนี้สดใสและสว่างจ้า คอยส่งเสียงอันเจิดจรัส ให้ความอุ่นอย่างโปร่งเบาคล้ายแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน


Illuminating is a bright and cheerful yellow sparkling with vivacity, a warming yellow shade imbued with solar power.


รหัสสี:

PANTONE 13-0647

RGB 243 224 78

HEX/HTML F3E04E

สี Ultimate Gray

สีเทาอ่อนระดับกลาง สื่อถึงความมั่นคง (solid) การพึ่งพาได้ (dependable) และการคงอยู่ตลอดกาล (everlasting) สีเทานี้เป็นสีของก้อนกรวดบนชายหาดและวัตถุทางธรรมชาติ ซึ่งคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงและดำรงอยู่ได้แม้ถูกท้าทายด้วยความโหดร้ายต่างๆ มากมายที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ สี Ultimate Gray เป็นสัญลักษณ์ของการยืนยง การผ่านบททดสอบของเวลา ความสุขุม และเงียบเย็น


Ultimate Gray is emblematic of solid and dependable elements which are everlasting and provide a firm foundation.


รหัสสี:

PANTONE 17-5104

RGB 150 153 156

HEX/HTML 96999Cในปี 2021 สีชุดใหม่นี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของอารมณ์ เพื่อส่งต่อข้อความที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2020 การเลือกสีถึงสองสีนี้เป็นการหลอมรวมความรู้สึกที่แตกต่างกันที่ควบคู่กันได้อย่างชาญฉลาด ได้แก่ ความหวัง และ ความแข็งแกร่ง เพื่อสื่อสารถึงความอดทนได้ ในขณะเดียวกันก็ยังให้กำลังใจ สู่การผลักดันในเชิงบวก


การเลือกสีสำหรับปี 2021 ยังเป็นการสื่อสารว่าการจะข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นไม่อาจทำได้ด้วยใครเพียงคนเดียว แต่ต้องทำด้วยการร่วมมือกัน การหลอมรวมกันอย่างหลากหลายและการเปิดรับหรือให้พื้นที่แก่คุณสมบัติที่แตกต่างกันจะทำให้โลกในปี 2021 เป็นปีแห่งการก้าวข้ามความท้าทาย และการทำให้ความพยายามต่างๆ นั้นได้สัมฤทธิ์ผล


ในปี 2021 โลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างที่ว่าหรือไม่ก็อาจไม่ทราบได้ แต่หากลองย้อนกลับไปดูข้อความของสีที่ถูกเลือกเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ‘Classic Blue’ ก็เป็นสีที่แทนภาพของปี 2020 ได้อย่างน่าขนลุก! (อ่านบทความเก่าของเราเกี่ยวกับสีของปี 2020 ได้ที่นี่ https://www.solidsprout.com/post/pantonecolor2020 )

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.