อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แบบรถเมล์เว้นระยะห่าง

ยุคหลัง Covid-19 รถโดยสารสาธารณะควรเปลี่ยนไปอย่างไรการออกแบบโดย Andrea Ponti นักออกแบบจากอิตาลี เสนอแนวคิดสำหรับรถสาธารณะไร้คนขับที่จะถูกใช้ในฮ่องกงหลังสิ้นสุดสถานการณ์ Covid-19 โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ผู้โดยสารที่มาด้วยกันต้องเกิดความรู้สึกห่างเหิน


การออกแบบความปลอดภัยที่ยังดำรงความเป็นมนุษย์

เมื่อรถรถสาธารณะของเมืองไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาตั้งแต่แรก หลายเดือนที่ผ่านมานี้เราจึงได้เห็นวิธีการปรับตัวของผู้ให้บริการซึ่งใช้วิธีการติดป้าย ‘ห้ามนั่ง’ หรือใช้สิ่งกีดขวางและเครื่องหมายกากบาทขีดทับบทที่นั่ง วิธีการนี้ดูจะมีความยืดหยุ่นดีแต่ก็ทำให้สูญเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์จนส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ลดลงไป ปัญหานี้นำมาสู่การออกแบบระบบการติดตั้งที่นั่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอาจกลายเป็น ‘ความปกติใหม่’ ในไม่ช้า


Ponti ( https://www.andreaponti.com ) ออกแบบรถขนส่งสาธารณะที่มีชื่อว่า ‘Island’ ให้เดินทางด้วยระบบไร้คนขับ (driver-less) และปรับให้รถมี 2 ชั้นเพื่อรองรับผู้โดยสารได้ปริมาณมาก และจุดที่น่าสนใจคือการปรับม้านั่งในรถให้ทุกคนสามารถนั่งด้วยกันได้ในขณะที่ก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ รูปแบบการนั่งนี้่เป็นการคิดกลับด้านจากวิธีการนั่งแบบเดิมซึ่งมักให้คนนั่งพิงผนังรถและหันหน้าเข้าหากัน แต่ Ponti เปลี่ยนมาสร้างม้านั่งในลักษณะ ‘เกาะ’ กลางรถ ทำให้แต่ละคนต้องหันหน้าไปคนละทางโดยสมบูรณ์ วิธีการนี้ยังช่วยให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาเป็นครอบครัวสามารถนั่งด้วยกันได้ ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการต้องนั่งประจันหน้ากัน นับเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความปลอดภัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.