อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ฟอกอากาศแบบไร้ไส้กรอง

วิธีการฟอกอากาศที่ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองอีกเลยเครื่องกรองอากาศในปัจจุบันส่วนใหญ่ทำงานด้วยการผลักอากาศให้ผ่านเข้าสู่ไส้กรองที่มีรูพรุนขนาดเล็กมากซึ่งไม่ยอมให้ฝุ่นผ่านแผ่นกรองไปได้ ผลที่ได้คืออากาศที่มีปริมาณฝุ่นน้อยลง แต่การกรองฝุ่นด้วยวิธีนี้จะทำให้ไส้กรองเริ่มสกปรกมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฝุ่นที่ถูกกรองจะติดอยู่บนแผ่นกรองนั้น แล้วจะทำให้เกิดการอุดตันจนไม่สามารถกรองอากาศได้อีกในที่สุด


การออกแบบการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น

เครื่องกรองอากาศนี้มีชื่อว่า Puripot (http://puripot.com) สิ่งที่น่าสนใจคือการใช้วิธีการกรองอากาศที่ต่างออกไป โดยไม่ใช้แผ่นกรองอากาศแบบที่เราคุ้นเคย แต่กลับใช้ ‘น้ำ’ ในการช่วยกรอง โดยเครื่องนี้จะดันอากาศให้ผ่านลงไปในน้ำ เพื่อให้ฝุ่นขนาดเล็กในอากาศถูกดักจับไว้ในน้ำ แล้วจึงนำอากาศที่บริสุทธิ์ปล่อยออกมาสู่ภายนอก


นอกจากการกรองฝุ่น เครื่องกรองนี้ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศ และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยการใช้วัสดุเซรามิก Titanium dioxide ซึ่งสามารถช่วยกำจัดกลิ่นที่มาจากสารประกอบออร์แกนิกได้ไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม แม้วิธีการนี้จะดูแลรักษาได้ง่าย แต่ปัจจุบันยังสามารถกรองฝุ่นได้เพียง 80% เท่านั้น แต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคตให้สามารถกรองฝุ่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.