อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เพาะเห็ดที่บ้านด้วยกากกาแฟ

ชีวิตช้าๆ สโลว์ไลฟ์แบบขั้นกว่า ด้วยการจิบกาแฟ และชมเห็ดที่ปลูกเองที่บ้านนักศึกษาจาก Northumbia University ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) พัฒนาระบบการใช้งานกากกาแฟไม่ให้กลายเป็นของเหลือทิ้ง โดยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการเพาะเห็ดซึ่งสามารถทำเองได้ที่บ้าน


ในยุคนี้ที่กาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมเทียบเคียงกับการดื่มชาในเอเชียในอดีต วัฒนธรรมการดื่มกาแฟถูกขยายรูปแบบออกมากมายและครอบคลุมการใช้ชีวิตของคนทุกชนชั้น จนมาถึงจุดที่หลายคนเลือกที่จะหันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และกาแฟก็กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสัญลักษณ์ในการใช้ชีวิต 'แบบช้าๆ' อย่างมีความสุข


การออกแบบการหมุนเวียนกากเหลือใช้

การทำงานครั้งนี้เป็นของ Jamie Pybus (https://uk.linkedin.com/in/jamie-pybus-094142123) ซึ่งศึกษารูปแบบการดื่มกาแฟของคนในสหราชอาณาจักรและพบว่ามีการดื่มกาแฟกันมากถึงวันละ 95 ล้านถ้วย และคนส่วนใหญ่ก็นิยมละเมียดละไมกับการชงกาแฟสดดื่มกันเองที่บ้านถึง 65% จากตัวเลขนี้ทำให้ Pybus พบว่ามีการทิ้งกากกาแฟในแต่ละวันจำนวนมาก ซึ่งมีสารอาหารหลงเหลืออยู่ถึง 99% ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์


สุดท้ายจึงเกิดเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า 'Fungi Factory' มีรูปทรงเล็กคล้ายขวดกระบอกน้ำ ซึ่งสามารถวางไว้ในบ้านได้โดยไม่รู้สึกเคาะเขินแถมยังสนุกที่จะใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถนำกากกาแฟมาใส่ลงในแกนกลางของขวด หลังจากนั้นสปอร์ของเห็ดซึ่งบรรจุไว้ภายในแต่แรกก็จะสามารถเติบโต สามารถคอยสังเกตการเติบโตของเห็ดได้ทุกๆ วัน โดยใช้เวลาเพียง 4 สัปดาห์ก็สามาถนำมารับประทานได้ อุปกรณ์นี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าและเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งไม่ยอมให้สิ่งใดๆ ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.