อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

'Q' เสียงที่ไร้เพศ

เลิกตีตราผู้หญิงว่าต้องเสียงหวานหรือผู้ชายต้องเสียงเข้ม ด้วยเสียงแบบ ‘ไร้เพศ’เมื่อเสียงที่ถูกใช้ในการทำสื่อและในระบบตอบรับอัตโนมัติกำลังสร้างค่านิยมทางด้านอาชีพและตัวตนที่ตีตราความเป็นหญิงและความเป็นชายอย่างคับแคบ จึงทำให้เกิดการพัฒนาเสียงที่มีความเป็นกลางทางเพศเพื่อนำมาใช้ทดแทน


เคยสังเกตกันบ้างไหมว่าเสียงในระบบตอบรับอัตโนมัติสำหรับงานบริการมักเป็นเสียงของผู้หญิง โดยเฉพาะในการสื่อสารเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกหรือในงานที่ต้องการให้เกิดความรู้สึกน่าเอ็นดู ในขณะที่เสียงของผู้ชายมักถูกใช้ในระบบขององค์กรภาครัฐและงานด้านเทคโนโลยีที่ซับซ้อน คล้ายจะบอกเป็นนัยว่าผู้หญิงนั้นเหมาะกับการให้บริการมากกว่า ในขณะที่ผู้ชายถูกยกระดับให้เป็นเสียงของความน่าเชื่อถือ


การออกแบบการลดการตีตรา

การสร้างสื่อโดยเจาะจงเลือกใช้เสียงของเพศบางเพศโดยเฉพาะอาจฟังดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในความเป็นจริงการใช้เสียงเฉพาะเพศซ้ำๆ อาจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า ‘การผลิตซ้ำ’ จนทำให้เกิดการเหมารวม (stereotype) หรือมองว่าเพศแต่ละเพศมีคุณค่าและมีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างเท่านั้น จนทำให้คุณค่าที่มีหลากหลายในแต่ละเพศไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเท่าเทียมกัน เพราะติดอยู่กับการสร้างภาพลักษณ์ของเพศหญิงและเพศชายที่ต้องเป็นไป ‘ตามที่คนส่วนใหญ่คิด’


หน่วยงานด้านความคิดสร้างสรรค์ Virtue (https://www.virtueworldwide.com/) และ Copenhagen Pride จึงร่วมกันพัฒนา ‘Q’ เสียงที่ไร้เพศซึ่งเกิดจากงานวิจัยของนักภาษาศาสตร์ Anna Jørgensen จาก University of Copenhagen เป็นการสังเคราะห์เสียงขึ้นใหม่และได้รับการตรวจสอบโดยอาสาสมัครถึง 4,600 คน จนได้เสียงที่มี ‘ความเป็นกลางทางเพศ’ (gender neutral) มากที่สุดเพื่อให้เป็นตัวแทนของเพศที่หลากหลายได้ โดยสามารถเข้าไปลองฟังเสียงของ Q ได้จากลิงค์นี้ https://youtu.be/lvv6zYOQqm0/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.