อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สมาร์ทโฟน DIY เริ่มที่ 600 บาท

เมื่ออำนาจในการครอบครองสมาร์ทโฟนถูกคุมโดยนายทุน คนตัวเล็กๆจึงหันมาพัฒนาเทคโนโลยีกันเองจากไอเดียเล็กๆ ในปี 2010 สู่การผลิตต้นแบบในปี 2014 และนำมาสู่การผลิตจริงในวันนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ 9 คน นำโดย Eric Pan รวมตัวคนที่สนใจด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยกันชำแหละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเพื่อศึกษาทีละชิ้น ออกแบบการผลิตด้วยตัวเอง และทำให้คนทั่วไปสามารถสร้างอุปกรณ์ของตนเองได้ในราคาถูก


เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นับวันจะดูมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทนายทุนใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ทโฟนก็พยายามออกแบบภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูมีความพิเศษ ในขณะเดียวกันก็เป็นการกีดกันผู้บริโภคให้ไม่สามารถทำความเข้าใจความรู้ที่อยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยี ยุคทองของ ‘การเล่นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์’ อย่างในยุคที่ สตีฟ จอบส์ เคยลองผิดลองถูกกับการประกอบอุปกรณ์ด้วยตัวเองในโรงรถดูจะห่างไกลความจริงมากขึ้นทุกที


การออกแบบการเข้าถึงเทคโนโลยี

แนวคิดสำคัญของ Eric Pan กำเนิดเมื่อกลุ่มเพื่อนของเขาซึ่งปัจจุบันได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Seeed (https://www.seeedstudio.com) ได้เริ่มต้นชำแหละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ หรือในลักษณะที่เป็นโมดูล (module) ทำให้สามารถตัดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป และเลือกนำชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันได้มากหรือน้อยได้ตามความต้องการ


อุปกรณ์ในภาพโพสต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทโฟนแบบ DIY (do-it-yourself) ที่ทีมงานเรียกว่า ‘RePhone’ (http://wiki.seeedstudio.com/RePhone/) ซึ่งสามารถเลือกคุณสมบัติของสมาร์ทโฟนที่ต้องการได้ตามองค์ประกอบที่ถูกนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และยังสามารถเลือกผิวหุ้มเป็นวัสดุที่หลากหลายได้ตามแต่เจ้าของจะปรารถนา โดยโมดูลที่เป็นแกนกลางของหน้าจอซึ่งบรรจุโปรแกรมประมวลผลเอาไว้มีราคาเริ่มต้นที่ 19 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 600 บาทเท่านั้น และยังสามารถอัพเกรดระบบของสมาร์ทโฟนที่ต้องการใช้และประกอบชิ้นส่วนเพิ่มเพื่อเสริมคุณสมบัติอื่นๆ นอกจากนี้ อุปกรณ์โมดูลเหล่านี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาและเชื่อมต่อกับสิ่งอื่นๆ ทำให้การประสานอุปกรณ์รอบตัวอื่นๆ ด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) กลายเป็นเรื่องง่ายดายมากขึ้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.