อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ชุด 'สำเร็จความใคร่' คนพิการ

คนพิการก็มีความ 'อยาก' เหมือนคนทั่วไป และเสื้อผ้าชุดนี้จะช่วยปลดปล่อยความรู้สึกนั้นความต้องการทางเพศเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนซึ่งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการจัดการกับความต้องการของตนเองได้ หลายคนอาจเลือกที่จะสำเร็จความใคร่หรือช่วยตัวเองได้ในเวลาที่มีความต้องการทางเพศเกิดขึ้น แต่บางครั้งก็อาจต้องอดกลั้นไว้เมื่อช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่เป็นใจ


การอดกลั้นความต้องการทางเพศเอาไว้ในระยะเวลาหนึ่งอาจไม่เป็นปัญหามากนัก แต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป การได้สำเร็จความใคร่ถือเป็นวิธีการในการระบายความอึดอัดภายใน เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ร่างกายและความรู้สึกของตนเอง และส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย แต่สำหรับ 'ผู้พิการ' กระบวนการเหล่านี้กลับไม่สามารถทำได้โดยง่าย


การออกแบบให้เข้าถึงความสุขทางเพศได้ทัดเทียมกัน

ชุดช่วยสำเร็จความใคร่นี้มีชื่อว่า 'Ripple' เป็นแนวคิดของทีมนักออกแบบชาวไต้หวัน นำโดย Rising Lai, Zoe Huang และ Xu Jian Ing (www.behance.net/crocodileandwolf) ซึ่งมองว่าคนทุกคนควรมีสิทธิที่จะเลือกเพื่อเข้าถึงความสุขทางเพศของตนเองได้โดยเสรี


เสื้อผ้าชุดนี้ประกอบด้วยกลไกที่จะปรับเปลี่ยนพื้นผิวภายในให้สามารถขยายและหดตัวได้เฉพาะจุดโดยเลียนแบบการกอดและการลูบไล้ สามารถปรับอุณหภูมิและสั่นได้ในจุดที่เหมาะสม หน้ากากปิดตาและหูฟังที่มาพร้อมกันยังช่วยปรับแสงและสร้างเสียงที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวล เพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนตัว และยังทำให้สามารถมุ่งความสนใจไปที่การสัมผัสที่เกิดจากชุดที่สวมใส่มากขึ้น เสื้อผ้าชุดนี้ช่วยให้ผู้พิการสามารถ 'ช่วยตัวเอง' ได้ แม้สภาพร่างกายจะไม่เอื้ออำนวย โดยไม่ต้องร้องขอการช่วยเหลือที่อาจสร้างความอึดอัดใจให้แก่ผู้ดูแล


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.