อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กอดหมอนแสงให้หายเศร้า

ความเศร้าคงคลายลงได้ถ้ามีใครให้กอด แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของ 'แสง' ด้วยเหมือนกันนับว่าเรายังโชคดีที่ประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างไทยเราไม่ค่อยมีใครที่เกิดอาการซึมเศร้าเพราะคุดอยู่กับสภาพอากาศที่หม่นหมองมากนัก แต่ในยุโรปและอเมริกาปรากฎการณ์นี้เป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานทางสาธารณสุขให้ความใส่ใจ เพราะสภาพอากาศสามารถส่งผลต่ออารมณ์ของเราได้โดยไม่รู้ตัว


ภาวะซึมเศร้าจากการเปลียนแปลงของฤดูกาล (Seasonal Affective Disorder หรือ SAD) เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายได้รับแสงสว่างธรรมชาติในปริมาณที่น้อยเกินไป โดยปกติจะส่งผลมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูหนาว


การออกแบบให้รู้สึกคุ้นเคย

วิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลในการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าประเภทนี้คือการเข้าไปจัดการกับปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ ด้วยการเปิดไฟจากโคมไฟที่ถูกออกแบบมาพิเศษโดยให้คนที่ต้องการรักษานั่งมองดวงไฟนั้นประมาณวันละ 20 นาที วิธีนี้โดยทั่วไปก็ได้ผลดี แต่ก็ยังมีปัญหาคือผู้ป่วยมักรู้สึกเบื่อ เพราะการต้องนั่งจ้องดวงไฟนานๆ เป็นสิ่งที่ขัดกับวิถีชีวิตปกติของคนทั่วไป


การออกแบบหมอนแสงไฟในครั้งนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชื่อ Rebecca Erde จาก Rhode Island School of Design ที่พบว่าสิ่งที่ผู้คนรู้สึกเป็นมิตรด้วยมักต้องมีลักษณะที่น่าสัมผัส นุ่ม และน่ากอด เมื่อนำแนวคิดนี้มาสู่กระบวนการออกแบบใหม่จึงได้หมอนนุ่มๆ ที่มีกลไกการเปิด-ปิดไฟได้ตามช่วงเวลา ซึ่งก็คาดหวังว่าผลงานออกแบบนี้จะทำให้การดูแลรักษาทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรมากขึ้น และทำให้กิจกรรมการอยู่กับแสงไฟกลายเป็นเรื่องอบอุ่นที่สบายใจที่จะทำในทุกๆ วัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.