อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ฐานข้อมูลสียอดนิยมแต่ละประเทศ

ความหลากหลายของความชอบในสี ต่างกันไปแต่ละมุมโลกหลังการเปิดตัวเทรนด์สีปี 2020 ของ PANTONE (ดูโพสต์ก่อนหน้า) หลายคนอาจยังสงสัยว่าจะมีสีใดสีหนึ่งที่สามารถแทนความชอบของคนทั้งโลกได้จริงหรือ Shutterstock จึงวิเคราะห์แนวโน้มสีที่กำลังเป็นที่นิยมของคนในแต่ละประเทศทั่วโลกมาให้ได้เฉลิมฉลองความแตกต่างหลากหลายของรสนิยมของคนที่แตกต่างกันไปในแต่ละมุมโลก


การออกแบบการวิเคราะห์ความชอบของแต่ละประเทศ

การวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่ได้ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสีใดๆ แต่ Shutterstock ( https://www.shutterstock.com/blog/trends/2020-color-trends ) ใช้วิธีการประมวลข้อมูลการดาวน์โหลดภาพถ่ายจากคลังเว็บไซต์ออนไลน์ของตนเองในแต่ละประเทศ แล้วนำมาตรวจสอบรูปแบบของสีในภาพถ่ายเหล่านั้น จนได้ออกมาเป็นฐานข้อมูลการเลือกดาวน์โหลดภาพของแต่ละประเทศ และเผยแพร่ให้เราได้เข้าถึงผ่านเทรนด์สีที่แต่ละประเทศนิยมดาวน์โหลด


ผลการจำแนกนี้ทำให้พบว่าแต่ละประเทศมีความชื่นชอบในสีที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยนิยมสีม่วงกล้วยไม้ (รหัสสี #8A2BE2) ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้นิยมสีเขียวสว่างเจือมิ้น (รหัสสี #00FA9A) และประเทศญี่ปุ่นนิยมสีชมพูอ่อน (รหัสสี #EE82EE) โดยได้วิเคราะห์ออกมาทั้งหมด 24 ประเทศทั่วโลก และยังพบสีที่เป็นที่นิยมโดยเฉลี่ยจากทั่วโลกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีแดงส้ม (Lush Lava รหัสสี #FF4500) สีเขียวน้ำเงิน (Aqua Menthe รหัสสี #7FFFD4) และสีน้ำเงินเข้ม (Phantom Blue รหัสสี #191970) ซึ่งใกล้เคียงกับสี ‘Classic Blue’ ที่ได้จากการคาดการณ์แนวโน้มสีในปี 2020 ของ PANTONE


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.