อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พิพิธภัณฑ์ความทรงจำของโลก

เรื่องราวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ บันทึกไว้ในดินแดนไกลโพ้นที่หนาวเย็น‘The Arc’ พิพิธภัณฑ์ที่อยู่จุดเหนือสุดของโลก ท่ามกลางความหนาวเย็นของขั้วโลกเหนือ (arctic circle) ความเสถียรของสภาวะอากาศในพื้นที่นี้กลับช่วยดูแลความทรงจำของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ถูกรักษาไว้อย่างปลอดภัย


การออกแบบเรื่องราวของโลก

ในพื้นที่ 78 องศาเหนือระหว่างผืนดินของประเทศนอร์เวย์ (Norway) และขั้วโลกเหนือ (North Pole) สวาลบาร์ด (Svalbard) คือที่ตั้งของอาคารเก็บรักษาและจัดแสดงความทรงจำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของโลก ออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก Snøhetta ( https://snohetta.com ) ความทรงจำที่ว่าอยู่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การเก็บรักษาเมล็ดพืชพรรณชนิดต่างๆ ของโลกเอาไว้จำนวนมาก จนทำให้ The Arc กลายเป็นศูนย์รวมเมล็ดพรรณที่มีความสมบูรณ์และปลอดภัยมากที่สุดในโลก อีกส่วนหนึ่งคือการเก็บรักษาความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกไว้ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล


ณ จุดศูนย์กลางของพื้นที่ถูกบรรจุไว้ด้วย ‘ห้องพิธีกรรม’ ซึ่งห้อมล้อมด้วยการฉายภาพของเหตุการณ์ต่างๆ บนโลกเอาไว้ ภายในเป็นที่ตั้งของห้องรูปแคปซูลซึ่งแขวนอยู่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการส่งผ่านความเย็นจากภายนอก ทำให้ห้องนี้มีอุณหภูมิอบอุ่นและรองรับการเติบโตของพืชโบราณ ต้นสนแดง (metaseqoia) และต้นแปะก๊วย (ginko) สื่อสารเรื่องราวในอดีตของดินแดนบริเวณนี้ซึ่งเคยเต็มไปด้วยพืชพรรณที่หลากหลายในช่วง 56 ล้านปีก่อนเมื่ออุณหภูมิของโลกยังสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 5-8 องศาเซลเซียส โดยสภาวะแวดล้อมแบบนั้นอาจเกิดขึ้นอีกครั้งภายใน 150-200 ปีหลังจากนี้เนื่องจากสภาวะโลกร้อน (คาดการณ์จากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบัน) เป็นการสื่อสารถึงเรื่องราวในอดีตและส่งสารถึงคนในปัจจุบันเพื่อจัดการดูแลอนาคตของตนเองไปพร้อมๆ กัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.