อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ควบคุมเกมด้วยมือเดียว

อุปกรณ์เล่นเกมด้วยมือข้างเดียว แถมยังลดอาการเมื่อยล้าทีมนักออกแบบจากเกาหลีใต้พัฒนารูปทรงของอุปกรณ์ควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำได้ด้วยอุ้งมือเพียงข้างเดียว และยังสามารถปรับแต่งตำแหน่งปุ่มกดได้ตามความต้องการ ใช้งานได้กับทั้งคนทั่วไปและคนพิการที่มีมือเพียงข้างเดียว


การออกแบบความบันเทิงเพื่อทุกคน

:: ประเด็นปัญหา ::

เกมในยุคปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มากไปกว่าการให้ความสนุกสนาน แม้เกมได้ถูกใช้ไปเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดในแง่มุมต่างๆ แต่การเล่นเกมเป็นเวลานานๆ ก็อาจทำให้เกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อมือและแขน และการเล่นเกมด้วยอุปกรณ์โดยทั่วไปก็เรียกร้องให้ต้องใช้สองมือร่วมกัน กลายเป็นข้อจำกัดสำหรับคนที่มีภาวะพิการมือหรือแขน


:: การจัดการ ::

ทีมนักออกแบบจากเกาหลีใต้ Junebeom Son และ Fountain Studio (https://www.fountainstudio.net) พัฒนาเกมโดยนำข้อจำกัดของผู้พิการมาเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ โดยเปลี่ยนรูปร่างของอุปกรณ์เล่นเกมให้กลายเป็นทรงกลมที่ถือได้กระชับพอดีกับอุ้งมือ มีคันโยกบังคับที่สามารถควบคุมได้ด้วยนิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียว ปุ่มกดฟังก์ชั่นอื่นๆ ถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งที่นิ้วต่างๆ จะสามารถกดได้สะดวก และผู้ใช้งานยังสามารถย้ายตำแหน่งปุ่มกดและตั้งค่าการตอบสนองของปุ่มกดให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองได้ ประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือทำให้ทุกกิจกรรมในเกมสามารถทำได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว กลายเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้พิการและนักเล่นเกมทั่วไปที่อาจตอบสนองการเล่นเกมได้สะดวกขึ้นด้วยการใช้มือเพียงข้างเดียว

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.