อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แท่นประคองช่วยคนยืนนานๆ

ลดอาการปวดกล้ามเนื้อในคนที่ต้องยืนนานๆอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายสำหรับคนที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆ ช่วยดูแลหลายอาชีพที่ไม่สามารถนั่งได้บ่อยๆ เช่น พนักงานแคชเชียร์ พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับ ฯลฯ ให้สามารถทำงานได้เต็มที่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องเสียสุขภาพ

การออกแบบจุดพักของกล้ามเนื้อ

:: ประเด็นปัญหา ::

จากการได้พูดคุยกับพนักงานในร้านราเมน Ming Shiu Lee นักออกแบบชาวไต้หวันพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่จะต้องยืนนานๆ และไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งพักได้บ่อยๆ ในระหว่างเวลางาน บางคนจะต้องยืนต่อเนื่องมากกว่า 8 ชั่วโมงและถูกจำกัดพื้นที่การยืนในบริเวณแคบๆ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น อาการปวดหลัง อาการตึงของน่องและขา และอาการปวดคอ ซึ่งนำมาสู่อาการปวดหัวและความเครียดสะสม


:: วิธีจัดการ ::

Lee ศึกษาท่าทางการถ่ายน้ำหนักของคนและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ที่จะมาช่วยพยุงร่างกายถึง 9 รูปแบบก่อนที่จะออกมาเป็นอุปกรณ์ที่เห็นในภาพซึ่งใช้ชื่อว่า ‘Standly Bao’ ( https://www.behance.net/wacow1232142b7 ) มีจุดรองรับน้ำหนักของร่างกาย 3 จุด ได้แก่ เอว เข่า และเท้า ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานก็ยังสามารถเคลื่อนตัวออกจากอุปกรณ์นี้ได้อย่างสะดวกตลอดเวลา การยืนบางส่วนและพักกล้ามเนื้อบางส่วนนี้เป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของผู้ใช้งานยังคงตื่นตัว ในขณะเดียวกันก็เกิดการกระจายแรงให้ไม่เกิดการเกร็งตัวหรือมีการกดทับในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเกินไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.