อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เป็นส่วนตัวด้วยข้อมูลเท็จ

หยุดการถูกขโมยความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ ด้วยการสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาเป็นตัวแทนเคยมั้ยที่คลิกดูของหรือค้นหาของอะไรบางอย่างบนอินเทอร์เน็ตเสร็จไปแล้ว แต่อยู่ๆ ก็มีโฆษณาของชิ้นนั้นโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นอีก เหตุการณ์เหล่านี้เป็นผลมาจากการถูกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทำบนพื้นที่ออนไลน์ แม้บางครั้งเราอาจไม่ได้เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น


ปัญหานี้นำมาสู่แนวคิดการออกแบบของ Katja Trinkwalder และ Pia-Marie Stute ซึ่งนำเสนออุปกรณ์ที่จะช่วยคืนความเป็นส่วนตัวให้กับคนที่ต้องการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่องจากเว็บไซต์และหน่วยงานต่างๆ


การออกแบบม่านหมอกของข้อมูล

แม้ว่าผลงานชุดนี้จะใช้ชื่อว่า 'Accessories for the Paranoid' (อุปกรณ์สำหรับคนขี้ระแวง) แต่จริงๆ แล้วความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์อาจเป็นคุณภาพพื้นฐานที่ทุกคนควรสามารถเลือกที่จะมีได้


หลักการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาปะปนกับข้อมูลจริง จนทำให้เว็บไซต์และองค์กรที่สอดส่องข้อมูลบนโลกออนไลน์ไม่สามารถแยกแยะกิจกรรมที่ทำจริงกับกิจกรรมเท็จได้ง่ายๆ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์กล่องภาพที่สามารถนำไปติดตั้งทับกล้องเว็บแคมเพื่อซ้อนฉากภาพเท็จเข้ากับภาพจริง อุปกรณ์ปล่อยเสียงเท็จที่จะเล่นเสียงแบบสุ่มคลอไปพร้อมกับการพูดคุย และอุปกรณ์ที่จะเปิดและปิดหน้าเว็บสินค้าหรือกดไลก์สินค้าได้แบบสุ่ม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการตอบโต้การละเมิดข้อมูล ด้วยการสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมา 'เจือจาง' ข้อมูลทั้งหมด จนทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งใดคือ 'ความจริง'

ดูผลงานของนักออกแบบคนนี้ที่ piamariestute.com


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.