อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ประเทศไทย น้ำท่วมเพราะอะไร

น้ำท่วมเพราะอะไร การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของประเทศอาจเป็นคำตอบในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่อย่างมาก จากสถิติของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ทางธรรมชาติถูกเปลี่ยนเป็นเมืองและชุมชนไปแล้วราว 2.8 ล้านไร่ แม้การเกิดเมืองอาจเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่คงหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่การขาดการควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างจนทำให้เกิดการขวางทางน้ำและทับพื้นที่ซับน้ำที่เคยมีอยู่เดิมก็ทำให้การระบายน้ำส่วนเกินนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ในช่วงที่ฝนตกหนักฉับพลัน และยังส่งผลให้เกิดการขาดน้ำในฤดูแล้งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงในด้านความสามารถในการซับน้ำอุบลราชธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรพื้นที่ของเมือง โดยมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยเดิมที่เคยเป็นพื้นที่นาและการเกษตรให้กลายเป็นชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นราว 8 หมื่นไร่ (สถิติเปรียบเทียบปี 2551 ถึง 2560) คิดเป็นเกือบ 20% ของการเพิ่มขึ้น เมื่อประจวบกับโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดปลายทางของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้อุบลราชธานี้ต้องรับภาระหนักจากการลดลงของพื้นที่ซับน้ำเดิม ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อความสามารถในการรับมือกับน้ำท่วมรูปแบบการใช้พื้นที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก โดยบริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำซากจำนวนมาก (มากกว่า 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี) คือพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง พื้นที่เหล่านี้แต่เดิมเป็นเส้นทางการไหลของน้ำธรรมชาติและเป็นพื้นที่ท่วมขังสำหรับการพักน้ำโดยธรรมชาติ การใช้พื้นที่เหล่านี้ในการตั้งเป็นเขตชุมชนโดยก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำหรือทับพื้นที่ซับน้ำจึงสามารถส่งผลเสียต่อเส้นทางการไหลของน้ำและทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำต่อเนื่องได้SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้


Tel: 061 491 8292

Line ID: solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.