อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พาผู้สูงอายุย้อนไปในอดีต

อะไรจะดีไปกว่าการได้บอกเล่าเกี่ยวกับความหลัง หากแต่การได้กลับไปในอดีตอีกครั้งจะทำให้ความทรงจำหวนคืนมาใหม่ทีมนักออกแบบพัฒนาภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเจาะจงสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (virtual reality) ในการส่งต่อเรื่องราวเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในช่วงเวลาของเหตุการณ์ในอดีตนั้นอีกครั้ง


โครงการนี้มีชื่อว่า 'The Wayback' มีเป้าหมายโดยเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาด้านสมองเสื่อม (dementia) ทำให้ความทรงจำที่เริ่มเลือนลางได้ย้อนกลับมาอยู่ภายใต้การรับรู้ และยังเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่ออกรสออกชาติกับครอบครัว ลูกหลาน และผู้ดูแล


การออกแบบความทรงจำและการพูดคุย

ด้วยการเข้าไปศึกษาพูดคุยและเก็บข้อมูลกับผู้สูงอายุจำนวนมาก ทำให้ The Wayback ได้พัฒนาภาพยนตร์ขึ้นมาหลายเรื่องโดยเจาะจงกับช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ผลที่ได้คือภาพยนตร์แบบ 360 องศาที่ช่วยจุดประกายให้เกิดบทสนทนาและลดความกังวลหรือความเครียดซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยๆ ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นับเป็นทางเลือกในการทำงานดูแลจิตใจของผู้ป่วยโดยไม่ต้องใช้ยา


ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลจากการประกวด D&AD Awards ในด้านความคิดสร้างสรรค์และแรงขับดันอันแรงกล้า เพราะผสานเหตุการณ์ในอดีตที่บางเบาอ่อนไหวโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน และยังมีศักยภาพในการช่วยดูแลสังคมผู้สูงอายุ สามารถต่อยอดไปสู่กิจการเพื่อสังคมในอนาคต


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.