อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

โถส้วมช่วยลดการต่อคิวนานๆ

ข่าวดีของคนชอบไม่ชอบต่อคิวเข้าห้องน้ำนานๆ แต่คงไม่เหมาะกับคนชอบพักผ่อน..ในห้องน้ำด้วยความลาดเอียงของโถส้วมชนิดนี้ จะส่งผลให้ระยะเวลาในการปลดทุกข์นั้นสั้นลง ออกแบบมาเพื่อช่วยลดพฤติกรรม ‘การนั่งจองโถส้วม’ ที่นานเกินไปจนคนอื่นต้องรอต่อคิวนาน


การออกแบบประสิทธิภาพในการปลดทุกข์

คนทั่วไปอาจใช้เวลานั่งปลดทุกข์บนโถส้วมกันโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 นาที แต่สำหรับชาวลอนดอน สหราชอาณาจักร พบว่าคนลอนดอนใช้เวลาปลดทุกข์กันนานถึงครั้งละประมาณ 28 นาที ตัวเลขนี้คงไม่ได้เป็นผลมาจากสุขภาพการขับถ่ายที่เชื่องช้า แต่อาจเป็นพฤติกรรมการพักผ่อนบนโถส้วมที่กินเวลายาวนาน จนทำให้เกิดปัญหาการต่อคิวเข้าห้องน้ำที่ต้องรอนานเกินจำเป็น และหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสำนักงานก็จะทำให้เสียประสิทธิภาพในการทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์ นับเป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของสหราชอาณาจักรปีละประมาณ 4 พันล้านปอนด์


ด้วยปัญหานี้ทำให้หน่วยงานเครือข่ายสุขภัณฑ์ของอังกฤษ (The British Toilet Association Limited) อนุมัติการประดิษฐ์โถส้วมแบบใหม่ของ Swindell & Pearson Ltd (http://www.btaloos.co.uk/?p=2134) ซึ่งมีส่วนพื้นนั่งที่ทำมุมลาดลง 13 องศา ยังคงสามารถใช้งานปลดทุกข์ได้อย่างสะดวกปกติ แต่ผู้ใช้งานจะต้องออกแรงขาด้วยเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนั่งพักที่นานเกินไป การออกแบบโถส้วมลักษณะนี้นอกจากจะทำให้ระยะเวลาการนั่งโถส้วมสั้นลง ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดริดสีดวงทวาร และลดโอกาสในการขับถ่ายเลอะเทอะในผู้พิการด้วย

.

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.