อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กระจกใสผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

มากกว่าโซลาร์เซลล์ใสคือกระจกดูดซับพลังงานอนาคตของกระจกบุอาคารที่จะสามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนกระจกบนสมาร์ทโฟนให้สามารถช่วยชาร์จแบตเตอรี่ และอีกสารพัดการใช้งานกระจกเพื่อผลิตพลังงานสะอาด


การออกแบบโมเลกุลดูดซับพลังงาน

:: ประเด็นปัญหา ::

ในเชิงการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม การบุอาคารด้วยกระจกอาจช่วยให้อาคารดู ‘โมเดิร์น’ หรือมีภาพลักษณ์ที่ดูล้ำสมัย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว เพราะกระจกบุอาคารโดยทั่วไปไม่สามารถกันความร้อนได้และทำให้ระบบปรับอุณหภูมิภายในอาคารต้องทำงานหนัก นอกจากนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลต่างๆ ในปัจจุบันก็ยังใช้พลังงานมาก มีช่วงการใช้งานต่อครั้งที่สั้น และไม่สามารถสร้างพลังงานด้วยตัวเอง


:: การจัดการ ::

นักวิจัยจาก UbiQD ( https://ubiqd.com ) พัฒนาเทคโนโลยี ‘Quantum Dots’ ซึ่งมีขนาดเล็กในระดับนาโน โดยมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเรืองแสงออกมาได้ โดยนักวิจัยได้ทดลองนำโมเลกุลของ Quantum Dots บรรจุเคลือบลงไปบนผิวของกระจก พบว่าโมเลกุลเหล่านี้สามารถดูดซับแสงอาทิตย์แล้วส่งต่อขยายพลังงานแสงต่อเนื่องถึงกันไปจนถึงขอบของกระจก จุดเชื่อมต่อสำคัญคือนักวิจัยนำโซลาร์เซลล์มาติดตั้งไว้ที่ขอบของกระจกด้วย ทำให้สามารถรับพลังงานแสงที่รวมกันมาจาก Quantum Dots มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น วิธีการนี้ทำให้แสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าโซลาร์เซลล์แบบใสในปัจจุบันซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ (light utilization efficiency) อยู่ที่เพียง 2-3% ให้กลายเป็น 8.1% นับเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่จะช่วยให้กระจกใสกับโซลาร์เซลล์กลายเป็นคู่หูที่ไปด้วยกันได้และคุ้มค่ากับการนำมาใช้งานจริงมากขึ้น

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.