อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

มีป้ายไว้ให้หลงทาง ที่ V&A

วิธีคิดที่กลับหัวกลับหางแต่กลับได้ผลดี สำหรับป้ายบอกทางในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่าง V&Aสำหรับการออกแบบกราฟฟิก (graphic design) การจะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ในทันทีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และ 'ป้าย' ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เข้ามาทำหน้าที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบป้ายบอกทาง ซึ่งต้องทำให้คนสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วแม้มองแค่แว้บเดียว


นั่นคือแนวคิดของการออกแบบป้ายโดยพื้นฐาน แต่เมื่อเราพูดถึงพื้นที่การเรียนรู้อย่างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โจทย์ของป้ายบอกทางจึงซับซ้อนและต้องทำหน้าที่ที่มากกว่าแค่การ 'ชี้ทาง' แบบปกติ ในทางกลับกัน ป้ายบอกทางอาจต้องทำหน้าที่ในการทำให้คน 'หลงทาง' ได้ในเวลาที่เหมาะสม


การออกแบบให้เพลิดเพลินจนลืมกฎเกณฑ์

พิพิธภัณฑ์ V&A (Victoria & Albert Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ศิลปะและงานออกแบบชั้นนำของโลกในเมืองลอนดอน มีวัตถุจัดแสดงมากกว่า 6 หมื่นชิ้น ภายใต้อาคาร 7 ชั้น ซึ่งมีกิจกรรมหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมมักอยู่กันแค่ที่ชั้น 1 และมีหลายส่วนจัดแสดงที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปชม แนวคิดการออกแบบป้ายให้คนหลงทางจึงเริ่มต้นขึ้น


การออกแบบป้ายให้หลงทางที่ว่านี้ทำโดย dn&co. ไม่ใช่การออกแบบให้คน 'งง' แต่ตรงกันข้าม ป้ายทั้งหมดกลับถูกออกแบบให้สื่อสารชัดเจนด้วยสีพื้นฐานอย่างขาว-ดำ และตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่อ่านได้ง่าย เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าตนเองจะสามารถหาทางกลับมาที่เดิมได้ (confident and manageable) ในขณะเดียวกันก็ใช้คำที่กระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ (curiosity) เช่น 'Lost in V&A' และ 'Discover' จนคนกล้าเดินออกจากเส้นทางเดินปกติไปในพื้นที่ที่ใจเรียกร้อง และทำให้พื้นที่ทั้งหมดถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะการออกแบบป้ายให้คน 'get lost' ครั้งนี้ไม่ใช่การทำให้คน 'หลงทาง' จริงๆ หรอก แต่คือการทำให้คน 'เพลิดเพลิน' ไปกับการเดินชมจนลืมความกังวลและข้อจำกัดที่เคยมี การออกแบบกราฟฟิกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ต้องคำนึงถึงความสวยงาม แต่ยังสามารถจัดการกับความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้คนที่เข้าชมได้อย่างแนบเนียน

ชม V&A ที่ https://www.vam.ac.uk/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.