อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อุปกรณ์ผสมเทียมมุ่งที่สบายใจ

มีลูกเองอย่างสบายใจ การผสมเทียมอย่างเข้าใจความต้องการของผู้หญิงข้ามพ้นขีดจำกัดของเพศสัมพันธ์ มีลูกได้ด้วยการผสมเทียม และในครั้งนี้เป็นการออกแบบของนักศึกษาจากโปแลนด์ University of Arts in Poznań ซึ่งศึกษาความต้องการของผู้หญิง จนทำให้การผสมเทียมเป็นมิตรต่อความรู้สึกมากขึ้น และอาจทำให้การมีลูกทำได้สำเร็จง่ายมากขึ้น


การออกแบบการมีลูกอย่างสบายใจ

การผสมเทียมในช่องคลอด (intrauterine insemination หรือ IUI) เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับคนที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์ได้ยาก หรือต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น คู่รักหญิงรักหญิง ผู้ชายข้ามเพศ ผู้พิการ และผู้มีเชื้อ HIV แต่ในปัจจุบันเครื่องมือผสมเทียมที่ใช้ทั่วไปมักมีหน้าตาที่ไม่น่ารื่นรมย์นัก ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มองดูไร้ความรู้สึก จนทำให้กระบวนการผสมเทียมนั้นสร้างความอึดอัดจนไปถึงสร้างความเครียดให้แก่ผู้หญิง


การออกแบบอุปกรณ์ผสมเทียมครั้งนี้เป็นของ Kamila Rudnicka ( https://www.behance.net/rudnickak989d8 ) ซึ่งพัฒนาเครื่องมือให้ดูอ่อนโยน ผ่อนคลาย ใช้งานง่าย และยังสามารถใช้เป็นเซ็กส์ทอยในระหว่างการผสมเทียมได้ด้วย โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะบรรจุสเปิร์มที่ถูกคัดเลือกไว้ในกระเปาะทรงกลมซึ่งสามารถบีบเพื่อส่งเข้าสู่ช่องคลอดได้ โดยหากไม่ต้องการใช้อุปกรณ์แบบแท่งนี้สอดเข้าไปภายในร่างกายก็สามารถถอดใช้เฉพาะส่วนท่อสีขาวได้ โดยสวมปลอกด้านปลายไว้กับนิ้วมือเพื่อนำส่งเสปิร์มผ่านนิ้วมือของตัวเอง ความสำเร็จจากการออกแบบครั้งนี้เกิดจากการศึกษาความสบายใจของผู้หญิงซึ่งจะรู้สึกดีมากกว่าหากสามารถจัดการกับจุดซ่อนเร้นของตัวเองได้ และยังพบด้วยว่าปริมาณความเครียดที่ต่ำลงสามารถช่วยให้การผสมเทียมประสบความสำเร็จได้ดีมากกว่าเดิม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.