อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

งานออกแบบที่ดีเป็นอย่างไร


What is a good design?

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกที่นักออกแบบไม่ว่าสาขาใดต่างให้ความสำคัญ (คำที่เรามักได้ยินคือ user-centric design) คำถามที่ตามมาคือ ประสบการณ์รูปแบบใดเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ SolidSprout จะพาไปสำรวจพร้อมๆ กัน ว่าแนวโน้มของงานออกแบบที่ดีในโลกปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร


คำถามที่ตามมาคือ ประสบการณ์รูปแบบใดเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ

หนึ่งสายตามีหนึ่งความคิด ร้อยสายตามีร้อยความคิด การให้คำนิยามเกี่ยวกับงานออกแบบที่ "ดี" อาจไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับบางคนงานออกแบบที่ดีอาจหมายถึงงานที่สวย ในขณะที่หลายคนอาจให้ความสำคัญกับการใช้งานมากยิ่งกว่าขงจื่อ ปราชญ์คนสำคัญของโลกตะวันออกในอดีตเคยกล่าวว่า

ทุกสิ่งล้วนมีความงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็น (Everything has beauty, but not everyone sees it.)

จะทำอย่างไรให้ความงามหรือความดีในงานออกแบบนั้นปรากฎให้ทุกคนได้เห็น อาจเป็นงานที่หนักหนาทีเดียว แต่การสร้างงานออกแบบที่ดีอาจพอจะเป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจว่าผู้คนเชื่อมั่นในสิ่งใด01 Make it easy งานออกแบบที่ดีทำเรื่องยากให้ง่าย

งานออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้คน (user-friendly design) เป็นความสำคัญอันดับแรก เหตุผลคือโลกในปัจจุบันและอนาคตกำลังทวีความซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และองค์ความรู้จำนวนมหาศาลที่แตกตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการกลับสวนทาง นั่นคือความเรียบง่ายและเข้าใจได้โดยง่าย


สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการกลับสวนทาง นั่นคือความเรียบง่ายและเข้าใจได้โดยง่าย

ผู้ใช้งานไม่ต้องการทราบอีกต่อไปว่าเบื้องหลังของงานชิ้นนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบทางศิลปะหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใด แต่นักออกแบบจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เหล่านั้น และผลักดันให้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ได้ทันที


02 Be considerate งานออกแบบที่ดีคำนึงถึงผลกระทบในวงกว้าง

หมดยุคของการออกแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาหาหนึ่งของงานออกแบบที่พยายามเป็นมิตรกับลูกค้าคือการละเลยผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมของผู้ใช้งาน การไม่กดทับความรู้สึกหรือสถานะของใคร การคำนึงการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่งานออกแบบนั้นมีชีวิตอยู่

หมดยุคของการออกแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในหลายครั้งพบว่าการละทิ้งการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวจะทำให้งานออกแบบ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" หรือสวยเพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่ในระยะยาวกลับถูกปฏิเสธ ถูกโจมตี และกลายเป็นภาพลักษณ์ด้านลบที่ส่งผลต่อทั้งบริษัทจนยากจะแก้ไข


03 Take risks งานออกแบบที่ดีกล้าท้าทายสิ่งที่คุ้นเคย

ในขณะที่งานออกแบบต้องคำนึงถึงผลกระทบและจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ตัวชิ้นงานออกแบบเองก็ต้องกล้าที่จะท้าทายความคุ้นเคยเดิม เพราะการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเดิม (safe zone) คือหนทางเดียวของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่โลกใบนี้

งานออกแบบเองก็ต้องกล้าที่จะท้าทายความคุ้นเคยเดิม

ความใหม่ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแตกต่าง เอกลักษณ์ใหม่ที่ทุกคนต้องหันมอง และเกิดเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่า
04 Be honest งานออกแบบที่ดีจริงใจไม่หลอกลวง

ไม่มีอะไรจะแย่สำหรับผู้บริโภคมากไปกว่าการถูกหลอกลวงอีกแล้ว แม้โลกต้องการความแตกต่างและความหวังแบบใหม่ๆ มากเพียงใด แต่ก็ไม่เคยต้องการการกล่าวเกินความเป็นจริง

เงินนั้นจะมีคุณค่าอะไรหากจะทำให้ความน่าเชื่อถือของงานออกแบบถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว

การสื่อสารให้เข้าใจผิดว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริงนั้นอาจทำให้เขายอมจ่ายเงิน แต่เงินนั้นจะมีคุณค่าอะไรหากจะทำให้ความน่าเชื่อถือของงานออกแบบถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ใดๆ ก็ตามจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่สามารถอธิบายได้และโปร่งใสมากเพียงพอ

05 Be useful งานออกแบบที่ดีเป็นประโยชน์

คงเปล่าประโยชน์อีกเช่นกัน หากผู้ออกแบบใส่ใจทุกกระบวนการที่ว่ามาข้างต้น แต่ผลงานออกแบบกลับใช้งานไม่ได้

หากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่สามารถตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงของตนเองได้แล้ว เราจะเรียกงานออกแบบนั้นว่าเป็นงานที่ดีอย่างไรได้

คำว่าใช้งานได้ในที่นี้อาจหมายถึงความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้คน การสื่อสารเรื่องราวที่ตั้งใจ หรือการทำหน้าที่เพื่อการใช้งานต่างๆ ที่ได้วางเอาไว้ หากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่สามารถตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงของตนเองได้แล้ว เราจะเรียกงานออกแบบนั้นว่าเป็นงานที่ดีอย่างไรได้SolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

#designforsocialimpacts


⚡ ติดต่อเรา : 061 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.com

🌎 เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.solidsprout.com

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.