อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ใช้สาหร่ายแทนพลาสติกปิโตรเลียม เบาและทนจนผลิตสกีได้

เทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สกัดเอาน้ำมัน และกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุแทนพลาสติกจากปิโตรเลียม


การออกแบบกระบวนการผลิตที่สะอาด

กระแสการผลิตวัสดุจากสาหร่ายเริ่มชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น ว่าจะสามารถทดแทนพลาสติกจากน้ำมันปิโตรเลียม ถือเป็นกระบวนการที่สะอาดมากกว่า เพราะการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายนั้นปลดปล่อยมลพิษน้อย และสาหร่ายยังสามารถช่วยฟอกอากาศเสียให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกับต้นไม้ด้วย

แผ่นสกีที่ใช้วัสดุจากสาหร่ายนี้ผลิตโดย WNDR Alpine ( https://wndr-alpine.com ) ผ่านการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก (micro algae) และนำมาสร้างเป็นโพลียูรีเทน เมื่อนำมาประกบเข้ากับแผ่นไม้ (aspen) ก็ยิ่งมีความยืดหยุ่นและทนทานมากขึ้น วัสดุจากสาหร่ายยังสามารถแทรกตัวเพื่อยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ ข่วยเพิ่มความแข็งแรงได้มากกว่าการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม ในแผ่นกลางของสกียังแทรกด้วยโฟมจากสาหร่าย ซึ่งทำให้สกีมีน้ำหนักรวมน้อยกว่าสกีทั่วไปถึง 15% นับว่าเป็นอีกครั้งที่สาหร่ายได้ผ่านบททดสอบการใช้งานที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงทนทานและประโยชน์ที่หลากหลายมากกว่าการเป็นอาหารของมนุษย์


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.