อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เฟอร์นิเจอร์เพื่อการชุมนุม

สถาปัตยกรรมชั่วคราวที่ช่วยให้การชุมนุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ในลอนดอนมีการชุมนุมเรียกร้องอย่างสงบด้วยวิธีการอายะขัดขืนของกลุ่ม ‘Extinction Rebellion’ เพื่อให้รัฐบาลอังกฤษตอบสนองต่อการเสนอนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change) และสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบสถาปัตยกรรมชั่วคราวที่ถูกใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในระหว่างการชุมนุมนี้


การออกแบบสิ่งสนับสนุนการชุมนุม

โครงสร้างที่ถูกออกแบบครั้งนี้เป็นผลงานของกลุ่มเครือข่ายสถาปนิกเพื่อการลงมือรักษาสภาพอากาศ (Architects Climate Action Network) (https://www.architectscan.org) โดยพัฒนาขึ้นจากงานของ Studio Bark ที่ชื่อว่า U-Build System มีลักษณะเป็นโมดูล (modular structure) คือ เป็นโครงสร้างชิ้นย่อยที่มีรูปลักษณ์พื้นฐานเพื่อให้สามารถนำมาประกอบกันเป็นโครงสร้างที่มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายได้มากตามความต้องการ


ชิ้นงานนี้ถูกออกแบบใหม่ให้เหมาะกับการชุมนุมมากขึ้น ด้วยโครงสร้างทรงกล่องซึ่งหนักเพียง 5 กิโลกรัม มีหูหิ้วที่คนหนึ่งคนสามารถใช้เพื่อขนย้ายกล่องได้ทีละมากๆ และแต่ละกล่องยังสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยหมุดและสกรูแบบง่ายๆ ความง่ายนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้แม้แต่คนที่ไม่มีความสามารถทางช่างก็ยังสามารถต่อกล่องเป็นรูปทรงที่ต้องการได้ และการเจาะช่องรูปวงกลมลงบนส่วนหัวและท้ายของกล่องยังเพิ่มประโยชน์ในการตกแต่งและทำให้ผู้ชุมนุมสามารถสอดแขนของตนเองให้ล็อคไว้กับกล่องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.