อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แบรนด์ดิ้งอย่างเจาะจงต่อเด็กและเยาวชน: Yokusa

แบรนด์ที่ดีไม่ได้มีแค่โลโก้สวยๆ แต่ต้องได้รับการออกแบบภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแคมเปญทางการตลาด


Project title: Yokusa

Designed by: SolidSprout
การจัดวางภาพลักษณ์ขององค์กรหรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ดีจะสามารถกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกที่สอดคล้องกับความเป็นแบรนด์ ไม่เว้นแม้แต่แบรนด์ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสังคมก็จะต้องทำให้คนที่พบเห็นเกิดความรู้สึกคล้อยตามและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมด้วย

ผลงานออกแบบของเราครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อ 'Yokusa' แบรนด์ที่วางตำแหน่งของตนเองโดยมุ่งทำงานกับเด็กและเยาวชน

การออกแบบตามความรู้สึกของแบรนด์

สำหรับเราแล้ว การออกแบบแบรนด์ใดๆ ก็ตามเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับตัวตนของแบรนด์ เรามักเปรียบเทียบแบรนด์ สินค้า หรือองค์กรเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรม วิธีคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่แตกต่างกันไป การตีสนิทกับแบรนด์จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถสื่อสารตัวตนของแบรนด์ออกมาผ่านสิ่งต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง

ในครั้งนี้ ผลที่ได้คือรูปทรงที่ถูกลดรูปจากของเล่นของเด็ก นำมาจัดวางผ่านชุดสีและรูปแบบที่สนุกสนานแต่ดูหนักแน่นอยู่ในที ขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารอารมณ์เชิงบวก เป็นตัวแทนของรอยยิ้มของเด็กๆ โดยไม่ต้องมีรูปรอยยิ้มอยู่บนส่วนหนึ่งส่วนใดของแบรนด์

เราได้พัฒนาโลโก้และองค์ประกอบของแบรนด์ (brand elements) ซึ่งประกอบด้วยชุดสี รูปทรง และสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมประจำวันของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นนามบัตร เอกสาร แบบฟอร์ม กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย สมุดโน๊ต แฟ้ม รวมไปถึงอุปกรรณ์ที่คนในองค์กรต้องใช้งานอย่างดินสอ ปากกา และเครื่องเขียนอื่นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสื่อสารความเป็นองค์กรให้พนักงานและลูกค้าทุกคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ได้รับรู้ เพราะการรับรู้ตัวตนแบรนด์ผ่านสิ่งของเหล่านี้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพมาก ก่อนจะส่งต่อหน้าที่การสื่อสารให้กับพนักงานในการพูดคุยกับลูกค้าขององค์กรต่อไป
SolidSprout Co., Ltd.

Design for Social Impacts


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้


Tel: 061 491 8292

Line: @solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.