อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

จับคู่ 'หูฟัง + ต่างหู' เป็นหนึ่งเดียว

จับคู่แข่งมาออกแบบให้เป็นคู่หูผลงานจากนักออกแบบชาวเกาหลี จับเอาต่างหูมาผนวกเข้ากับหูฟัง ทำให้ไม่ต้องเลือกสวมใส่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่กลับสามารถได้รับประโยชน์ของทั้งสองสิ่งในขณะเดียวกัน


การออกแบบการจับคู่ประโยชน์

ต่างหูเป็นเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่ช่วยเสริมบุคลิกและเติมเต็มการแต่งกายของผู้หญิงจำนวนมาก แต่เมื่อต้องใช้หูฟังในการทำงาน โครงสร้างของหูฟังอาจรบกวนหรือเบียดบังความงามของต่างหูที่สวมอยู่ บางครั้งหูฟังมีโครงสร้างที่เข้าไปไปแตะหรือเกี่ยวต่างหูจนทำให้การใช้งานนั้นยุ่งยากและเป็นอันตราย นักออกแบบ Rick Kim และ Milmul Studio ( https://www.behance.net/milmulstude823 ) จึงนำต่างหูกับหูฟังมารวมกันเสียเลย


โครงสร้างของหูฟังชิ้นนี้ดูผิวเผินจะคล้ายกับกำลังสวมต่างหูอยู่ เป็นการนำสองสิ่งที่ดูไม่น่าจะเข้ากันหรือเป็นสองสิ่งที่แข่งการทำงานระหว่างกันให้มาอยู่ด้วยกันและทำให้เกิดประโยชน์ที่กลมกลืนได้ ตัวอย่างงานชิ้นนี้เป็นการผสมผสานที่เท่าเทียมกันระหว่างสองสิ่ง ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดดเด่นมากไปกว่ากัน เรียกได้ว่าประโยชน์และรูปลักษณ์นั้นยังคงอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ได้อ่อนข้อให้แก่กันเลย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.