อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ขวดแชมพูทำจากสบู่

สู่สังคมไร้พลาสติกไปอีกขั้น ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ไร้ตัวตนอย่างแท้จริงนักศึกษาสาขาวัสดุชื่อ Mi Zhou พัฒนาแนวคิดเพื่อลดการเกิดขยะอันเนื่องมาจากการซื้อขายสินค้าที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก โดยนำมาใช้กับกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทำความสะอาดในครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายต่อปีในปริมาณมาก


แนวคิดนี้เริ่มต้นจากการมองเห็นว่าธุรกิจต่างๆ กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยรายได้และการแสวงหาผลกำไรเฉพาะตนกันมากเกินไปโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะตามมาต่อส่วนรวม จนทำให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างห่อหุ้มสินค้าแทบทุกอย่างของตนเองด้วยพลาสติก ซื่งเป็นวัสดุที่แม้จะมีราคาถูกแต่กลับสร้างปัญหามากมายให้แก่โลกไม่รู้จบ


การออกแบบเพื่อไร้ขยะโดยสมบูรณ์

บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มีชื่อว่า Soapack ทำมาจากสบู่ก้อน สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปทรง และเนื่องมาจากของเหลวที่อยู่ภายในมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอยู่แล้ว ทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์เองก็สามารถใช้ในการทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง กลายเป็นประโยชน์ที่บวกเพิ่มมากขึ้นไปอีก เพราะสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรไว้ให้เป็นขยะอีกเลย


สีสันที่ใช้ในการออกแบบครั้งนี้ถูกเลือกให้เป็นสีที่ดูบางเบา ใส และอ่อนนุ่มคล้ายเกลียวฟองของสบู่ในอ่างอาบน้ำ รูปทรงที่ดูใสและแวววาวยังเสริมให้เกิดความรู้สึกหรูหราและมีคุณค่า นับว่าเป็นการใส่ใจต่อโลก เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ และยังไม่ทิ้งสุนทรียะ (aesthetics) ที่ผู้ใช้จะได้รับทุกครั้งที่ใช้งาน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.