top of page

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ใช้โลหะเงินตรวจคุณภาพอากาศในบ้าน: Climber

มลพิษทางอากาศมีมากแค่ไหน รู้ได้ แค่สังเกตสีผนังบ้าน


Project tile: Climber

Designed by: SolidSprout

* This project is featured on designboom. *หลายคนคงคุ้นเคยกับเจ้าจอมยุทธ์ในหนังจีนที่มักใช้ช้อนเงินจุ่มลงในอาหารเพื่อตรวจสอบสารพิษที่อาจทำให้ถึงตาย ผลงานการออกแบบชิ้นนี้ของเราใช้แนวคิดและหลักการเดียวกันนี้ในการทำให้ 'ผนัง' และเฟอร์นิเจอร์ในบ้านสามารถช่วยบอกคนในบ้านได้ว่าตอนนี้ 'อากาศเป็นพิษ' หรือไม่


Climber เป็นผลงานการออกแบบที่เราส่งเข้าร่วมในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากเครื่องเงินเมื่อหลายปีก่อนกับ Designboom และครั้งนั้นทำให้เราได้รับรางวัล Honorable Mention ในฐานะที่ได้ใช้คุณสมบัติของวัสดุได้อย่างคุ้มค่ากับความเป็น 'เงิน (silver)'


การออกแบบจากจุดแข็งของวัสดุ

โลหะเงินมีคุณสมบัติสำคัญคือมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่มาสำผัสและสามารถเปลี่ยนสีตัวเองได้เมื่อทำปฏิกิริยากับสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์ จุดพลิกที่สำคัญในงานออกแบบชิ้นนี้จึงเป็นการใช้งานโลหะเงินในการตรวจสอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศนั่นเอง โดยผลิตขึ้นในรูปแบบแผ่นบาง สามารถนำไปใช้บุผนังหรือประกอบเป็นผิวของเฟอร์นิเจอร์ได้แทบทุกชนิด และด้วยลวดลายที่สวยงาม ทำให้การเข้าถึงผู้คนทั่วไปนั้นทำได้ไม่ยาก


ปัจจุบันซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นสารพิษทางอากาศที่สำคัญซึ่งมักพบได้จากท่อไอเสียรถและในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ถ่านหิน สารพิษชนิดนี้เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อและสามารถทำให้เกิดอาการอึดอัดในทรวงอก ไอ จาม หายใจถี่ และทำให้ตายได้ การออกแบบที่เราผสานวิธีการตรวจจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันจึงเป็นความพยายามที่จะทำให้ความงามของศิลปะสามารถกลมกลืนกับวิถีชีวิตและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้
SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page