อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

AI แทนที่ภาพถ่ายบุคคลจริง

ภาพนี้ไม่ใช่คน แต่คือภาพที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะมาแทนที่วงการนายแบบ-นางแบบการทำงานครั้งนี้เริ่มต้นโดยกลุ่มคนจากเครือข่าย GAN (Generative Adversarial Network) ซึ่งเชื่อว่าวงการสื่อสารและโฆษณาสามารถสร้างสื่อและวัตถุดิบที่ใช้ในงานเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุสิ่งของหรือนายแบบตัวจริง แต่สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสังเคราะห์ขึ้นได้เอง


ตั้งแต่เริ่มมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในการสร้างภาพเสมือนของคนขึ้นครั้งแรกในปี 2016 ซึ่งในขณะนั้นแม้แต่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดยังทำได้เพียงภาพใบหน้าคนที่บิดเบี้ยวและดูน่ากลัว แต่เมื่อเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันเพียง 3 ปี เทคโนโลยีนี้ก็ได้พัฒนามาไกลจนสามารถสร้างภาพมนุษย์ที่เหมือนจริงมากๆ


การออกแบบความคล่องตัวและราคาที่ถูกลง

การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในครั้งนี้มีจุดเน้นที่ทางทีมงานให้ความสำคัญคือการทำให้รูปภาพบุคคลนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ เพราะในอดีตการจะได้ภาพบุคคลมาใช้สักภาพนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ต้องเริ่มตั้งแต่การจัดหานางแบบ-นายแบบ จัดสถานที่ แต่งหน้าทำผม จัดแสงและเงา และหากต้องมีการถ่ายภาพซ่อมก็ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมงานทั้งหมดใหม่


การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้จึงเข้ามาทลายกรอบความยุ่งยากนั้นทั้งหมด โดยในขณะนี้ได้เปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ได้ฟรีจากเว็บไซต์ https://generated.photos/ โดยมีภาพบุคคลให้เลือกมากถึง1 แสนภาพ และในอนาคตยังเตรียมตัวที่จะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าไประบุลักษณะของบุคคลที่ต้องการอย่างเจาะจงได้ ไม่ว่าจะเป็นสีผิว สีนัยตา อายุ เชื้อชาติ เพศ และสีหน้ารูปแบบความรู้สึกที่อยากให้แสดงออก เพื่อสร้างภาพบุคคลขึ้นใหม่ตามการใช้งาน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.