อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เหรียญปี 2020 ทำจากขยะ

เหรียญโอลิมปิกที่จะใช้ในการแข่งขันซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในปี 2020 จะผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทั้งหมด 100%จุดมุ่งหมายของคณะกรรมการโอลิมปิกของโตเกียว (Tokyo 2020) ที่จะให้เหรียญรางวัลเป็นสิ่งที่สื่อสารถึงจิตวิญญาณของการพัฒนาตนเองจากความไม่สมบูรณ์แบบ หรือ 'เป็นก้อนหินธรรมดาที่นำมาขัดจนสวยงาม' ถูกสื่อสารออกมาด้วยดีไซน์และวัสดุที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี (https://tokyo2020.org/en/games/medals/)


การออกแบบเหรียญนี้นำโดย Junichi Kawanishi นักออกแบบที่เชื่อว่านักกีฬาและคนแต่ละคนจะต้องมุ่งมั่นและฝึกฝนอย่างหนักหน่วงจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันจนสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อเดียวกันกับจิตวิญญาณของโอลิมปิกที่จะทำให้เห็นความแตกต่างหลากหลายและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน


การออกแบบจิตวิญญาณให้แก่สิ่งของ

เหรียญรางวัลทั้งหมดในการแข่งขันโอลิมปิก ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ต่างก็จะถูกผลิตขึ้นจากโลหะที่ถูกทิ้งแล้วในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันกำลังกลายเป็นปัญหาที่นอกจากจะกำจัดยากแล้วยังกลายเป็นมลพิษ ทั้งๆ ที่โลหะในอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็นวัสดุที่มีค่า เพียงแต่ขาดการรวบรวมและจัดเก็บที่ดี


เหรียญรางวัลครั้งนี้ออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ก็ยังสื่อสารความ 'ติดดิน' ตามความตั้งใจของทีมงานชาวญี่ปุ่น โดยเหลือไว้เพียงองค์ประกอบที่สำคัญอย่างสัญลักษณ์ห่วงที่เกี่ยวคล้องกันของโอลิมปิก ซึ่งเมื่อพลิกกลับอีกด้านก็จะเห็นการจารึกภาพของเทพไนกี้ (Nike) เทพเจ้าของกรีกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ยืนอยู่หน้าวิหาร Panathinaikos stadium


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.