อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ปารีสสร้างเมืองผักใหญ่สุดในโลก

พาคนเมืองให้ปลูกผัก พาผักมาสู่ใจกลางเมืองฝรั่งเศสเตรียมเปิดพื้นที่ปลูกผักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใจกลางเมืองปารีส (Paris) เพื่อเชื่อมต่อคนในเมืองให้ได้รู้จักและได้กินอาหารจากธรรมชาติที่ตนเองสามารถติดตามที่มาที่ไป รักษาความสัมพันธ์ของคนกับอาหารและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างเป็นมิตรและรู้เท่าทัน


เมื่อมนุษย์ย้ายถิ่นฐานและตั้งรกรากกันอยู่ในเมือง สิ่งที่อาจทำได้ยากมากขึ้นคือการที่จะทำให้คนแต่ละคนได้กินอาหารที่ตนเองปลูก เพราะพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นมีขอบเขตพื้นที่ที่จำกัด และผู้คนต่างมีภาระหน้าที่การงานที่ไม่ใช่การทำการเกษตร ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอาหาร และระหว่างคนกับพืชนั้นลดต่ำลงเรื่อยๆ


การออกแบบการรู้เท่าทันอาหาร

การรู้เท่าทันอาหาร (food literacy) ในยุคอนาคตจะกลายเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดี เพราะสิ่งนี้คือความสามารถที่จะเข้าใจคุณประโยชน์และโทษของส่วนประกอบในอาหารที่ตัวเองกำลังจะกิน รวมถึงรู้ที่มาที่ไปของอาหารเพื่อประกอบการตัดสินใจและเลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยขน์กับตัวเองได้ นำมาสู่การจัดสรรพื้นที่ของเมืองเพื่อสร้างฟาร์มปลูกผักขนาด 150,000 ตารางฟุตหรือเกือบ 14,000 ตารางเมตรในเมืองปารีส ทำให้พื้นที่นี้จะกลายเป็นโครงการปลูกผักในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


โครงการนี้ใช้ชื่อว่า ‘เมืองเกษตร (Agripolis)’ (agripolis.eu) เป็นการทำงานของหน่วยงานกลางของปารีส จะรวบรวมพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมาปลูกด้วยระบบการแขวนและให้อาหารทางอากาศ (aeroponic farming) ซึ่งใช้วิธีการฉีดพ่นอาหารและน้ำในลักษณะคล้ายละอองหมอก ทำให้ไม่ต้องใช้ดินและยาฆ่าแมลง และคาดว่าจะได้ผลผลิตวันละมากกว่า 2,000 ปอนด์ หรือประมาณ 1 ตันเพื่อส่งไปกระจายต่อในร้านสะดวกซื้อ โรงแรม โรงอาหาร และตลาด ลดการขนส่งอาหารจากพื้นที่ห่างไกล และยังยินดีให้คนในเมืองได้มาช่วยกันปลูก เพื่อให้คนในเมืองได้ใกล้ชิดและรู้จักกับอาหารของตัวเองมากกว่าที่เคย โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในฤดูใบไม้ผลิปี 2020


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.