อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เสื้อคลุมดวงดาว

เสื้อคลุมที่เปลี่ยนสีตามระดับแสง และเปล่งประกายเหมือนดวงดาวในที่มืดการท่องเที่ยวในธรรมชาติและการเล่นกีฬาที่เสี่ยงชีวิตอย่างสกีและสโนว์บอร์ดอาจเร้าใจและเพิ่มสีสันให้จังหวะชีวิต แต่บางครั้งกิจกรรมเหล่านี้ก็มีความท้าทายและเสี่ยงภัยอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่พลัดหลงหายไปในพื้นที่ธรรมชาติจนใครก็ตามหาไม่พบ


เสื้อคลุมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นล่าสุดของ Vollebak (https://www.vollebak.com/) เข้ามาเพื่อช่วยดูแลการทำกิจกรรมเสี่ยงภัยเหล่านั้น ด้วยการทำงานที่สามารถปรับสีของตัวเองได้โดยไม่ใช้พลังงาน โดยเสื้อคลุมนี้จะมีสีดำสนิทตัดกับสีของหิมะที่ขาวโพลนในตอนกลางวัน แต่จะสามารถสะท้อนแสงได้สว่างจ้าเหมือนดวงดาวในที่มืด


การออกแบบเลียนแบบธรรมชาติ

เสื้อคลุมตัวนี้มีชื่อว่า 'Black Squid' มีที่มาจากการสังเกตคุณสมบัติของหมึกทะเลซึ่งสามารถเปลี่ยนสีตัวเองได้อย่างอิสระ บางครั้งหมึกทะเลจะพรางตัวด้วยการปรับสีและลวดลายของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่บางครั้งก็สามารถปรับผิวของตัวเองให้สะท้อนแสงเพื่อขับไล่ศัตรูให้ตกใจหนีไป


ผิวหนังของหมึกทะเล (black squid) มีคุณสมบัตินั้นเนื่องจากมีชั้นของผิวที่สามารถสะท้อนแสงจากภายนอกได้เหมือนเป็นกระจกเงา นักออกแบบจึงเลียนแบบคุณสมบัตินี้ด้วยการฝังกระจกดวงเล็กๆ จำนวนมากถึง 40,000 ชิ้นต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรลงไปบนผิวของเสื้อคลุมซึ่งทำหน้าที่กระจายแสงที่มาตกกระทบได้รอบทิศทาง ทำให้เสื้อคลุมนี้ไม่ใช่แค่มองเห็นได้ชัดเจน (visible) แต่สามารถมองเห็นได้ชัดเหนือปกติ (hypervisibility) โดย Vollebak ถึงกับเปรียบเทียบเสื้อคลุมตัวนี้ว่าหากฉายไฟฉายไปถูกเสื้อคลุมนี้เมื่ออยู่ในป่า จะสามารถมองเห็นคนที่สวมเสื้อคลุมนี้ได้เหมือนกับมี 'ดวงดาว' อีกดวงหนึ่งปรากฎอยู่ ณ ที่นั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.