อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

รถยนต์ชนิดรายเดือน

อนาคตของรถยนต์ที่ไม่ต้องซื้อ แต่เป็นเจ้าของได้ และเปลี่ยนได้ทุกเดือนเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนความเชื่อในการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัว เมื่อทีมงานนำโดย Stefan Krause พัฒนาวิธีการใหม่ที่ทุกคนจะเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ง่ายขึ้นโดยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการจ่ายเพียง ‘ค่าสมาชิก’ เป็นรายเดือน และเปลี่ยนแปลงระดับสถานะการสมัครของตัวเองได้ใหม่ตลอดปี


รถยนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เป็นหนึ่งใน 3 องค์ประกอบที่คนส่วนใหญ่ ‘เชื่อว่า’ ทำให้ชีวิตวัยทำงานสมบูรณ์แบบมากขึ้น คือการมีบ้าน รถยนต์ และการแต่งงาน และสามสิ่งนี้ก็มักเป็นความคาดหวังที่ครอบครัวส่วนใหญ่มักใช้ในการบอกสถานะ ‘ความสำเร็จในชีวิตของลูก’ แม้ในความเป็นจริงสิ่งที่จับต้องได้เหล่านี้อาจไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกความสำเร็จที่แท้จริงได้ก็ตามที


การออกแบบการลดภาระค่าใช้จ่าย

นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรู้ดีว่าการซื้อรถยนต์เป็นภาระก้อนใหญ่ที่รังแต่จะมีมูลค่าที่ต่ำลงทุกวันและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาราคาแพง การลงทุนซื้อรถยนต์ส่วนตัวจึงมักถูกวางไว้เป็นอันดับท้ายๆ นอกเสียจากว่าจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจริงๆ ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ Krause และทีมงานจึงพัฒนาระบบการผลิตและใช้งานรถยนต์รูปแบบใหม่ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นโดยไม่ทำให้เป็นภาระมากเกินไป


Canoo (https://www.canoo.com/) เป็นรถรุ่นแรกของทีมงาน เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งขยายพื้นที่การใช้งานถึง 7 ที่นั่ง ภายในกว้างขวางมากจนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่กับแทบทุกไลฟ์สไตล์ หมัดฮุคสำคัญของ Canoo คือการเปิดให้ผู้ใช้ไม่ต้องซื้อรถแต่ให้เป็นสมาชิกรายเดือน โดยค่าสมัครจะครอบคลุมทั้งค่าประกันภัย ภาษี และค่าดูแลรักษา และผู้สมัครยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมาชิกของตัวเองได้ทุกเดือนเพื่อให้เข้ากับความต้องการใช้งานที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงของปี ในเบื้องต้น Canoo จะถูกนำมาใช้ใน San Francisco ก่อนเป็นเมืองแรกในปี 2021 หลังจากนั้นจึงค่อยขยายไปอีกหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา และมีแผนที่จะขยายต่อไปสู่เอเชียโดยเริ่มที่ประเทศจีน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.