อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เตียงกระดาษลังใน Tokyo 2020

ใช้แค่ชั่วคราวทำไมต้องทำร้ายโลก รักษ์โลกมากขึ้นไปอีกในโอลิมปิกที่โตเกียว 2020งานกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ที่จะจัดขึ้นในโตเกียวโดยมีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ เผยภาพของ ‘เตียงกระดาษลัง’ ที่เตรียมไว้ให้แก่นักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกทุกคนได้ใช้งานจริงในช่วงงานกีฬา โดยยังคงคอนเซปท์การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การออกแบบช่วงชีวิตของการจัดงาน

ก่อนหน้านี้ทีมคณะทำงาน Tokyo 2020 ( https://tokyo2020.org/ ) ได้เล่าที่มาของเหรียญรางวัลโอลิมปิกของญี่ปุ่นว่าจะทำมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ (https://www.solidsprout.com/post/2020medal ) มาถึงขณะนี้ทีมงานได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้นด้วยการใช้เตียงของนักกีฬาที่ทำมาจากกระดาษ จำนวน 18,000 เตียง โดยถูกออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งเป็นความทนทานที่มาพอสำหรับนักกีฬาทุกคน (เก็บสถิติน้ำหนักตัวจากงานกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ที่เมืองริโอเดจาเนโร บราซิล)


แนวโน้มการจัดงานกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในปีนี้ยึดหลักการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเหนียวแน่น และคงต้องยอมรับในความฉลาดของญี่ปุ่นที่ใช้วิธีการที่ทั้งประหยัด ขนส่งได้ง่าย และยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของงานให้ดูดีมากขึ้นไปอีก โดยครั้งนี้คณะทำงานได้ตั้งเป้าไว้อย่างท้าทายว่าจะพยายามให้ทุกอย่างในงานถึง 99% สามารถนำมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ เพราะเมื่อหันกลับมาดูเศษซากหลังเสร็จงานกีฬาของประเทศต่างๆ ในอดีตแล้ว จะเห็นว่ามีขยะมากมายและเกิดโครงสร้างที่เป็นส่วนเกินของเมืองจนยากจะใช้งานต่อ (ลองหันกลับมาดูของบ้านเมืองเราก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นไม่ต่างกัน)


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.