อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ทางออกแก้ขยะบกไหลลงทะเล

ข้อเสนอสวิธีแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากบนบกไหลลงทะเลเมื่อ 80% ของขยะที่อยู่ในทะเลมาจากบนบก และวิธีการที่ขยะเหล่านั้นเดินทางสู่ทะเลคือการไหลไปกับแม่น้ำลำคลอง ทางแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้คือการกำจัดขยะเหล่านั้นเสียก่อนที่มันจะเดินทางไปถึงปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทร


การออกแบบความร่วมมือของคนทั้งโลก

The Ocean Cleanup ( https://theoceancleanup.com/rivers/ ) หน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่เริ่มต้นในเยอรมนีได้เสนอโมเดลในการกำจัดขยะออกจากเส้นทางการไหลของน้ำที่กำลังมุ่งสู่ทะเล เนื่องจากในแต่ละปี แม่น้ำทั่วโลกกว่า 1,000 สายเป็นเส้นทางเดินหลักของขยะจากบนบกที่เข้ามาปนเปื้อนและสร้างผลเสียต่อมหาสมุทร ทั้งในด้านชีวิตของสัตว์น้ำ การเสียสมดุลของระบบนิเวศ กระทบต่อการประกอบอาชีพท้องถิ่นและการท่องเที่ยว โดยประมาณการไว้ว่าโลกอาจสูญเสียประโยชน์ที่ถูกบดบังด้วยขยะพลาสติกในทะเลไปแล้วถึง 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในทุกๆ ปี


วิธีการที่เสนอคือการสร้างระบบในการดักจับขยะก่อนที่ชื่อว่า ‘The Interceptor’ โดยใช้ ‘เข็มขัด’ ที่ลากยาวบนผิวน้ำเป็นโครงสร้างเพื่อนำทางให้ขยะเดินทางไปสู่เรือเก็บขยะ เรือนี้ทำงานด้วยระบบสายพานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติให้คนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมด้วยการมาเก็บขยะจากเรือไปเมื่อปริมาณขยะบนเรือถึงจุดที่ใกล้จะเต็ม การติดตั้งระบบนี้หนึ่งแห่งพบว่าสามารถกำจัดขยะได้มากที่สุดถึงวันละ 50,000 กิโลกรัม และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ได้ถูกนำไปติดตั้งและทำงานจริงแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ที่จุดปล่อยน้ำเสียเจงกาเรง (Cengkareng drain) ในเมืองจาการ์ตาของอินโดนีเซีย และที่แม่น้ำแคลง (Klang river) ในเมืองสลังงอร์ของมาเลเซีย โดยกำลังดำเนินการขอรับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ รวมทั้งบริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการสนับสนุนด้านเงินทุนผ่านทางเว็บไซต์ และตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 5 ปีจะขยายการติดตั้งระบบนี้ไว้ในแม่น้ำอื่นอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะลดการไหลของขยะลงสู่ทะเลให้ได้มากกว่า 80%


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.