อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Google จับมือ Apple, Amazon, Zigbee ทำเครือข่าย IoT

เปิดศักราชใหม่ด้วยความร่วมมือของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะร่วมกันการร่วมมือระหว่าง Google, Apple, Amazon, และ Zigbee Alliance (ประกอบด้วย IKEA, Samsung, Philips, Legrand, NXP, Resideo, Schneider, Silicon Labs, Somfy และ Wulian) จนเป็นกลุ่มคณะทำงานในโครงการ ‘Connected Home over IP’ เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ (smart home) ทุกชิ้นสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นเนื้อเดียวกัน


การออกแบบพันธมิตรอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

โครงการความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ตนเองสนใจ สามารถจับคู่หรือใช้งานอุปกรณ์ที่ผลิตจากคนละบริษัทได้ร่วมกันโดยไม่ถูกกีดกัน รวมไปถึงการใช้งานผู้ช่วยเสมือนร่วมกันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Siri ของ Apple, Alexa ของ Amazon หรือ Google Assistant ของ Google นอกจากนี้ยังช่วยให้นักพัฒนาเทคโนโลยี (developers) ทั้งยักษ์ใหญ่และหน้าใหม่ สามารถสร้างอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับระบบกลาง ได้มาตรฐานการใช้งาน และมีช่วงชีวิตที่เหมาะสม สามารถจัดการกับข้อผิดพลาด (error) และอัพเดทซอฟท์แวร์ได้พร้อมๆ กัน


ภายใต้ความเชื่อว่าอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน และการให้บริการบนคลาวด์ ควรสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และราบรื่นแบบไร้รอยต่อ โครงการ Connected Home over IP จึงพัฒนาจากฐานของการสร้างเครือข่าย คือ การพัฒนา Internet Protocol (IP) ที่เป็นส่วนกลาง เพื่อให้ทุกบริษัทได้พัฒนาและใช้งานร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเครือข่ายของอุปกรณ์ (Internet of Things หรือ IoT) ต่อไปในอนาคต นับเป็นการปักหมุดเริ่มต้นปี 2020 ด้วยการส่งสัญญาณถึงการพัฒนาอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอย่างจริงจัง โดยการลดพรมแดนระหว่างบริษัทซึ่งกำลังกีดกันและสร้างความสับสนของผู้บริโภคทิ้งไป


ขณะนี้โครงการกำลังเปิดให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผู้ผลิตอุปกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวและรับข้อมูลข่าวสารจากทางโครงการได้ทางเว็บไซต์ https://www.connectedhomeip.com


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.