อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์

เบา โล่ง โปร่งสบาย และเคลื่อนไหวอย่างอิสระ เมื่อการแพทย์ติดตามตัวไปได้ทุกที่ 'บนผิวหนัง'ผลงานจากความร่วมมือของ 2 ห้องปฏิบัติการวิจัย Soft Machines Lab และ Morphing Matter Lab จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Carnegie Mellon University ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทำให้เราสามารถพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปได้ทุกที่โดยไม่ต้อง 'พกพา'


การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การทำงานที่ต้องการให้สามารถตรวจวัดสัญญาณชีพของร่างกายหรือเสริมการทำงานของร่างกายได้อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ยังให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรและสะดวกสบายอย่างกลมกลืนกับร่างกาย


การออกแบบทางเลือกในการดูแลร่างกาย

ผลที่ได้ในครั้งนี้คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า 'ElectroDermis' มีลักษณะบางเบาและยืดหยุ่นได้สูงมากเป็นพิเศษ สามารถสวมใส่ได้แนบสนิทเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนัง ในขณะที่ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ


การพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในขั้นต้นได้พิสูจน์แล้วว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนผิวหนังมีศักยภาพในการก้าวข้ามความรู้สึกแปลกแยกและไม่สะดวกสบายได้ จุดแข็งที่สำคัญของงานชิ้นนี้คือการสรรหาวัสดุและวิธีการที่ช่วยลดอาการระคายเคืองให้เหลือน้อยที่สุด โดยหลักการสำคัญคือการซ่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดบางไว้ระหว่างชั้นของเส้นใย Spandex-blend กับชั้นของแผ่นยึดเหนียวระดับ medical-grade รวมไปถึงการออกแบบการจัดวางวงจรและโครงสร้างพยุงที่สอดคล้องกับแนวการขยับของผิวหนังและกล้ามเนื้อ

เยี่ยมชม Morphing Matter Lab ที่ morphingmatter.cs.cmu.edu


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.