อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กระเป๋านักเรียนกันกระสุน

มนุษย์เราเดินมาถึงจุดนี้ จุดที่ความปลอดภัยหาที่ไหนไม่ได้ ที่ทำได้คือดูแลตัวเองแม้โรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการดูแลบ่มเพาะการเติบโตสำหรับเด็กๆ และถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดการต่อสู้ (conflict-free zone) ในช่วงสงคราม แต่เหตุการณ์ก่อการร้ายในปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนอย่างประปราย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเหตุการณ์กราดยิงนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง และในหลายครั้งการกระทำเหล่านั้นก็ทำโดยนักเรียนเอง


หันกลับมามองเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาในประเทศไทย พบว่ามีเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายและยิงกันในโรงเรียนเช่นกัน โดยที่เป็นข่าวครึกโครมมักเกิดโดยเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอาชีวะ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนหรือระหว่างสถาบัน เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของนักเรียน และบางครั้งผู้รับเคราะห์กลับเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นเลยก็ตาม


การออกแบบความปลอดภัยให้ตัวเอง

ด้วยความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กๆ Guard Dog จึงพัฒนาเส้นใยผ้าที่ทำจาก polyethylene ที่ทอให้มีความแน่นของเส้นใยมากเป็นพิเศษ ความแน่นของเส้นใยนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เนื้อผ้ามีความแข็งแรงมาก โดยสามารถป้องกันกระสุน 9 mm และ .44 Magnum ได้อย่างสบายๆ


กระเป๋าใบนี้อยู่ในซีรีย์กระเป๋ากันกระสุนที่ชื่อว่า 'Proshield' (https://guarddog-security.com/) มีน้ำหนักเบาโดยหนักมากกว่ากระเป๋านักเรียนทั่วไปเพียงประมาณ 1 ปอนด์หรือราวๆ ครึ่งกิโลกรัม โดยความตั้งใจของนักออกแบบครั้งนี้เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้แก่เด็กในโรงเรียนและกระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาสนใจการจัดการความปลอดภัยให้เด็กแบบเชิงรุก (proactive) เพราะเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้จะมีการเฝ้าระแวดระวังภัยเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม โดยกระเป๋านักเรียนนี้จะเริ่มจำหน่ายในช่วงกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.